НАЧАЛО

Прочитайки заглавието на този сайт мнозина биха си помислили, че съдържанието му не се отнася за тях. Неправилно! Този сайт съдържа най-важната информация за световната и човешка съдба. В него ще намерите библейски пророчества за Последното време и тяхното обяснение по начин, който не сте чули досега. Ще разберете детайли относно бъдещето и специално идващата война на Ислямската коалиция срещу християнството и Израел, която ще засегне целия свят и всеки един от нас лично. Всеки човек, вярващ или невярващ, мюсюлманин или християнин, трябва да знае и да се подготви за това, което предстои да стане, и вече е започнало.

Целта ни с този уебсайт е да ви представим списък от статии и видеа, за да отговорим на вашите въпроси за исляма и да изясним християнската вяра така, както е описана в Библията. Намерението ни е да представим, както Божиите истини, така и исторически и археологически факти, които не могат да бъдат оспорвани. Целта ни е да помогнем на хората да имат по-реалистична проницателност за произхода на исляма, плановете му да владее над света и нашето бъдеще. Ние не правим това с гордост, но със смирение – искренно следвайки истината. Мисията ни не е против, а за мюсюлманите.

Преди четири хиляди години Авраам извикал към Бога: „Исмаил да бъде благословен от теб!” Тази сърцераздирателна молба на един баща за сина си докоснала Божието сърце и Той отговорил: „И за Исмаил те послушах. Ето, благослових го и ще го наплодя и преумножа; дванадесет племеноначалници ще се родят от него и ще го направя велик народ“ (Битие 17:20, 21).

Повече от един милиард мюсюлмани са пръснати по света. Патрик Феърбейрн казва следното за тях: „Победоносните войски на арабите разпръснаха ужаса за тях надалече. Те издигнаха повече от хиляда трона и основаха своите колонии, своите езици и своята религия от Сенегал до реката Инд, от Ефрат до Индийския океан”.

Те се умножавали и процъфтявали и Бог направил от тях велик народ, както обещал на Авраам. Но за съжаление осемдесет процента от тях не са чули евангелието. Господ обаче не е забравил Исмаил. Неговите наследници са участници в обещанията на Бога да благослови всички народи чрез семето на Авраам – Исус Христос.

Днес духовните синове на Исмаил (множество от различни нации приели мюсюлманството) се наричат „мюсюлмани” – хората на исляма. Те вярват в подчинението на един и само един бог, наречен Аллах. Някои мюсюлмани, в опита си да разпространят исляма, съзнателно крият определени страни на тази религия. Те внимателно избягват и подминават мрачната й страна с цел да обърнат души към Аллах. Но кой е Аллах и какъв е неговият произход? Дали Аллах и Богът на Библията са един и същи Бог?

Добре дошъл в този сайт! Ти неслучайно четеш тези редове.