ИМА ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛНО АД?

АдВсички ние сме чували някой да казва нещо подобно на ,,Минавах наистина през ада!” Знаем, че този човек има предвид нещо ужасно, което му се е случило и използва термина ‘ад’ не с буквалното му значение. Когато обаче вярващи в Библията, използват тази дума, те обикновено назовават с нея място, което действително съществува.  повече…