ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ БИБЛИЯТА Е СЛОВОТО НА БОГА

Има много неща, които дори повърхностният наблюдател ще открие по отношение на Библията, които я препоръчват като истинното, извечно откровение на Бога към човека. Библията разглежда в сбита форма както произхода, така и бъдещите събития, отговаряйки достоверно на трите най-големи въпроса – oткъде, накъде и с каква цел? Тя излага ясно целия арсенал от реторични инструменти в едно послание: поезия, философия, съдържателни поговорки, притчи, пророчество и вълнуващи исторически разкази говорят еднакво завладяващо. Патосът на разказа за разпятието е събитие, достойно да бъде връхната точка в световната история, че Всемогъщият Се е предал на смърт в ръцете на собственото Си творение! Възкресението на основоположника на вестта за спасението чрез вяра, отделено от човешките дела, застава в ярък контраст с всяка друга позната религиозна система. Но за да се оцени напълно тежестта на доказателствата, човек трябва да задълбае малко повече от това.
повече…

СЪПОСТАВКА НА КОРАНА С БИБЛИЯТА

Абдула Ал-Араби

Може ли Бог да си противоречи?  Може ли Бог да е допуснал грешки?

Библията срещу Корана

 

Коранът е святата книга на мюсюлманите, така както е Библията за християните и мюсюлманите смятат Корана за безпогрешното слово на Аллах. Думата коран означава „рецитиране”. Това име било дадено от Мохамед за всяка отделна глава от книгата, но по-късно останало като наименование на цялата книга. повече…

БИБЛИЯТА БИЛА ЛИ Е ИЗОПАЧАВАНА?

Абу Аталах

Задавал съм си този въпрос много пъти, откакто съм бил конфронтиран с твърдението, че Библията е била изопачена. Много лесно е да кажеш на другите, че тяхната книга е била изопачена. Но някога запитвали ли сме се защо казваме това? Какво доказателство или доказателства имаме за такова твърдение? Дали е в съгласие с това, което вярваме за Бога? Ние знаем, че Библията (Инджил) е от Бога: кой би могъл или дръзнал да изопачи това, което Бог е пазил, закрилял и защитавал? Как може Бог да е Великият (Акбар), Способният (Ал-Кадер) и Мощният (Ал Кауи) и да не може да защити Собственото Си вдъхновено слово? Известно ни е, че това не е само въпрос за Библията, а въпрос за Бога. Ако Бог не може да защити Своите думи в Библията, как може да защити това, което казва? Това само по себе си не е ли невярност (куфр)? Сигурен съм, ще се съгласите с мен, че не можем да кажем, че Бог е безсилен или слаб, неспособен да защити Своето слово. 

Библията потвърждава, че Божието слово не може да се изопачи или промени. Защото се казва: „И затова ние непрестанно благодарим на Бога затова, че като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите” (І Солунци 2:13). В друг стих в Библията четем: „Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет” (Галатяни 1:8, 9). Ще завърша тези стихове със следното предупреждение от Библията: „Аз заявявам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга; и ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела в дървото на живота и в светия град, които са описани в тая книга” (Откровение 22:18, 19). Това са теологични въпроси. Самият Бог защитава, пази и закриля словото Си и Библията потвърждава този факт. 

Аз съм женен и имам две деца. Едното е на 16 години, а другото – на 14. Можете ли да си представите след всичките тези години някой да дойде и да ми каже, че те не са мои деца? Аз не трябва да доказвам, че са мои деца, имам техните актове за раждане, в които пише това. След 16 години този човек ми казва, че тези деца не са мои! Аз знам, че твърдението му не е истина.

След 600 години някой си идва и казва, че Библията е била изопачена? Аз задавам следния въпрос: искате да кажете, че част от последователите на Исус са умрели за лъжлива кауза? Те са познавали Исус Христос и са живели с Него, знаели са точно какво е казал. Ако някой друг е казал нещо, различно от истината, те щяха да знаят. Като четях Библията, виждах твърдения като: „Бог е любов”, „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум” (Матей 22:37); „Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят” (Матей 5:44). Тези стихове от изопачената Библия ли са? Какво се е променило? Кой го е променил? Кога е било променено? И въпросът е: защо са я изопачили? Това са добри въпроси, които задавах. Но сякаш никой не можеше да ми отговори. 

Започнах да ставам още по-любопитен и интересуващ се. Има ли някакъв стар библейски ръкопис? Кой е най-старият ръкопис на Библията? Бях изумен, когато разбрах, че има 5300 известни гръцки преписа на Новия завет (инджил), плюс над 10000 латински и поне 9300 други ранни версии. Има над 24000 частични и пълни ръкописни копия на Новия завет. Те са много древни и сега са на разположение да се видят. Има и около 86000 цитата от ранните църковни отци и няколко хиляди лекционарии (църковнослужебни книги, които съдържат цитати от Писанията, използвани през ранните векове на християнството). Изводът е, че за Новия завет има изключително голямо количество доказателства, които потвърждават достоверността му. Има достатъчно цитати от ранните църковни отци, дотолкова, че дори да нямаме и едно-единствено копие от Библията, учените пак биха могли да възстановят всички, освен 11 стиха от целия Нов завет от материали, написани в период от 150 до 200 години от времето на Христос. Те могат да възстановят цялата Библия от тези цитати. Имаме и свидетелствата на повече от един човек за Библията. Така можем да видим, че е невъзможно да я променим или да изопачим. Дори да кажем, че някои ръкописи са били променени, какво да кажем за хилядите други ръкописи? 

Ръкописите не са направени само на един език или на едно място, затова ако са променили някои от арабските (75 ръкописа), то имаме латински (10000 ръкописа), етиопски (2000 ръкописа), сирийски пашета (350 ръкописа), бохаирски (100 ръкописа) и персийски (2 ръкописа). Виждате, че това е съвсем невъзможно. Истински ви насърчавам да прочетете Библията за себе си. Познавам много хора, които я четат и вярват, че тя наистина е вдъхновеното Божие слово.

Специални благодарностина д-р Джон Анкербърг за разрешението му да публикуваме тази статия на нашия уебсайт. Можете да посетите сайта му: http://www.jashow.org