ВОЙНАТА НА БОГ С ТЕРОРА (6-ТА ЧАСТ) РАЗКРИВАНЕ НА ТАЙНСТВЕНИЯ ВАВИЛОН – МАЙКАТА НА БЛУДНИЦИТЕ

Откъси от бестселъра “Войната на Бог с терора – ислям, пророчества и Библията” от Уалид Шоебат и Джоул Ричардсън

ГЛАВА 84

ВРЪЗКАТА НА БЛУДНИЦАТА С АРАБИЯ

 

Саудитска Арабия

В течение на много години учението, че Блудницата от Откровение е Рим или Католическата църква, е царувало сред множество протестантски среди. Днес повечето западни анализатори се разграничават от тази теория и имат основание. Проблемът обаче да се намерят други варианти оставя мнозина в тъмнина – повечето западни анализатори гледат за някаква глобална Блудница, която да обединява всички религиозни системи и да е от политически характер, какъвто например е бил Рим. И все пак, нито Рим, нито тази „комбинирана световна религия” като Блудница, не отговарят на повечето от най-основните библейски описания на Блудницата. Аз съм събрал седем основания, за да докажа следното твърдение. Блудницата, описана в Библията, трябва да е Арабия.

ПРОРОЧЕСТВОТО НА ИСАЯ СРЕЩУ ВАВИЛОН

Блудницата трябва да бъде свързана с Арабия, а не с Рим или Ню Йорк, нито някоя друга нация или град. В Исая 21:9, Исая излага едно пророческо предсказание: „Падна, падна Вавилон”. Това е същото изявление като в Откровение 18:1-2. И все пак, това пророчество не се отнася окончателно за древен Вавилон (Ирак), а за Тайнствената Блудница от Откровение. Древният Вавилон е бил просто преобраз на Вавилон от Последните дни. Имената в това пророчество са изцяло области в Арабия:

„Пророчеството срещу Дума” (Исая 21:11- Протестантски превод на Библията, 1940г.).
„Пророчеството срещу Арабия” (Исая 21:13).
„Ще изчезне всичката слава на Кидар” (Исая 21:16).

Дума и Кидар са в Арабия, както показва текстът: „Ще изчезне всичката слава на Кидар” (ст. 16). Всички споменати в Исая 21 области, са в Арабската пустиня – района, описан в Откровение 17, който е заобиколен от много води (морета). В действителност Арабия е наричана от всички мюсюлмани Ал-Джазира Ал-Арабия, което буквално означава Арабския остров или Арабския полуостров, или „Пустинята на Морето” (ст. 1). Дори „Нейшънъл Джеографик” и Бърнард Луис я разпознават като такава.

Исая 21 също така съответства на много пасажи от Еремия и Откровение, които говорят за Вавилон. Противниците на това тълкувание трудно биха оборили съвсем директните библейски стихове. Имената, използвани в тези пасажи, съвсем ясно показват, че препратката не е към Рим или буквалния Вавилон край реката Ефрат. Нито веднъж те не говорят за Рим, Ниневия, Ур, Вавилон, Ерех, Акад, Сумер, Асирия, Халне, Мàри, Карана, Елпи, Еруду, Киш или Тикрит. Всички тези буквални местности се намират в Арабия, която е била част от древната Вавилонска империя.

Съществуват множество догадки, касаещи Тайнствения Вавилон. Някои твърдят, че Вавилон е Съединените Американски Щати или Ватикана. Нито една от тези теории обаче не се подкрепя от текста. Изследователите на Библията или изграждат модел въз основа на Писанията, или пригаждат Писанията, така че да паснат на техните теории. Наистина това  са единствените два избора, които съществуват. Щом прочетем текста в Исая 21, става съвсем ясно: „Изявеното за пустинята на морето пророчество” (Исая 21:1). Тук не се говори за реките Тигър и Ефрат в Ирак, а за буквално море, обградено от водите на Персийско-Арабско море, Индийския океан и Червено море. Смята се, че „морето” би могло също така да се отнася за пустинята Нефуд, представляваща на практика океан от огромни пясъчни дюни. Камилата е била наричана „кораба на пустинята“, единственото чудесно средство за транспорт през морето от пясъци.

ИСАЯ 21

1) Изявеното за пустинята на морето пророчество: Както южните вихрушки, които стремително летят, така иде разрушение от пустинята, от страшната земя.  2) Тежко видение ми се откри: Коварният коварства и грабителят граби. Излез, Еламе; обсади, Мидийо; спрях всичките й въздишки.  3) Затова хълбоците ми са пълни с болка; болки ме обзеха, както болките на жена, когато ражда; сгърбен съм и не мога да чуя, смутен съм и не мога да видя.  4) Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси; дрезгавината (нощта на веселието – Протестантски превод, 1940г. – бел.пр.), която пожелах, се превърна в страшилище за мене.  5) Приготвят трапезата, поставят стражата, ядат, пият! Станете, военачалници! Излъсквайте щитове!  6) Защото Господ ми каза така: Иди, постави страж и нека известява каквото види.  7) Той видя дружина конници по двама, ездачи на осли и ездачи на камили; тогава се вгледа внимателно.  8) После извика като лъв: Господи, аз стоя непрекъснато в стражевата кула през деня и оставам на стражата си цели нощи.  9) Но ето! Тук идва дружина мъже, конници по двама! И той, като проговори, каза: Падна, падна Вавилон и всички изваяни идоли на боговете му се строшиха на земята!  10) Сине мой и ти, произведение на хармана ми, явих ви онова, което чух от Господа на Силите, Израелевия Бог.  11) Изявеното за Едом (Еврейски: Дума, Протестантски превод, 1940г.-бел.пр.) пророчество: Към мене вика един от Сиир: Стражо, колко е часът на нощта? Стражо, колко е часът на нощта?  12) Стражът каза: Утрото идва, също и нощта; ако искате да питате, питайте; елате пак, елате.  13) Изявеното пророчество за Арабия: Привечер ще слезете в гората да пренощувате, о, дедански кервани.  14) Жителите на теманската земя донесоха вода за жадния, посрещнаха бежанците с хляба си.  15) Защото побегнаха от мечовете, от оголения меч, от опънатия лък и от лютостта на войната.  16) Защото Господ ми каза така: В продължение на една година, каквито са годините на наемник, ще изчезне цялата слава на Кидар;  17) и останалият брой на стрелците, силните мъже на кидарците, ще бъде малко; защото Господ, Израелевият Бог, е изговорил това.

Някои могат да спорят, че контекстът на Исая 21 е само исторически. Обаче е трудно да се пренебрегнат множеството споменавания из цялата книга на Исая – на Кидар, Теман, Дедан и Дума. Дума се намира в Саудитска Арабия близо до Ятриб (Медина) и днес е позната като „Думат ел-Джандал”. Дума, един от синовете на Исмаил, се свързва също така с Едом и Сиир в Исая 21:11. Мнозина считат, че Кидар, още един от синовете на Исмаил, е родът, от който е дошъл Мохамед. Има вероятност Мека да е „славата на Кидар”, за която се споменава в стих 16. Историците по принцип отъждествяват Дума с народа Адириан Адумату. От тези и от други препратки можем да заключим, че Дума символизира Арабия.

Също така ще изследваме изключително важния текст от Исая 34 относно разрушаването на Едом, включително и неговия петрол. Би било невъзможно Исая 37 да се възприеме като историческа препратка, защото целта на разрушението срещу Едом там, е при последната битка за Ерусалим, в която Сам Господ ще присъства и ще воюва. В Авакум 3 това става в „Мадиамската земя”, която се намира в Арабия. Псалмите също ни предлагат директно споменаване на Едом като дъщерята на Вавилон (родена от Вавилон): „Помни, Господи, това, което сториха едомците в деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: Разрушете, разрушете го до основите му! Дъще вавилонска, която ще бъдеш опустошена” (Псалм 137:7-8).

Арабия определено е дъщеря на Вавилон, тъй като е била направена такава от Набонид, който разширил Вавилон до Ятриб (Медина). Това е добре документиран исторически факт, според който вавилонците са се кланяли на бога на Луната, който бил въведен в Арабия от Набонид.

Във всички тези старозаветни пророчества относно окончателното разрушение на Вавилон не е възможно да се говори за древния град Вавилон, понеже той е бил населяван в течение на близо петстотин години, след като пророчествата са били дадени, до около 141г.пр.Хр., когато Партската империя превзела областта и градът бил обезлюден. След това градът бавно западнал. Но никога досега не е претърпявал участ, която макар и отдалеч да наподобява окончателното разрушение, което понесли Содом и Гомор – с валежите от огън от небето, както много от тези пророчества описват.

ГЕОГРАФСКИЯТ ЛОКАТОР

Като става дума за разрушението на Тайнствения Вавилон, четем: „Нито арабите ще разпъват шатрите си там, нито овчари ще отправят стадата си да почиват там” (Исая 13:20). Това не може да бъде приписано на Рим, както твърдят някои. Арабите никога не са разпъвали шатрите си там. Окончателното изпълнение на този стих е разрушаването на Вавилон от Последните дни. Това ни е известно, тъй като пасажът говори за „деня Господен” (ст. 9) и „небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си” (ст. 10). Това не е исторически насочено, а се отнася за Последните времена.

Когато Блудницата бъде унищожена, димът от нейния съд ще се вижда отдалече. Човек веднага си припомня сцената от Манхатън на 11 септември, когато новинарските камери показваха кадри от Световния търговски център от отсрещното пристанище. Човек можеше да види как димът и отломките от погубването на Кулите се носеха в небето и над океана. Аналогично, въз основа на всичко, което четем относно Блудницата, тя също има дълга и видима крайбрежна ивица, която може да се наблюдава от отсрещни земи и от кораби в морето. Къде се намират тези капитани, когато чуват и виждат това разушение? Еремия ни казва, че те ще бъдат в Червено море: „От слуха за разорението им земята се тресе; издава се вик, чийто шум се чува до Червеното море” (Еремия 49:21).

Нима Рим, буквалният Вавилон, или Америка са разположени на Червено море? Червено море е географският индикатор за мястото, на което ще бъде разположен Вавилон от Последните дни. Погледнете Мека на която и да е карта и ще видите, че тя се намира близо до Червено море. Някои могат да възразят, че Еремия 49 говори за Едом, който е разположен главно в днешна Йордания. Обаче в Езекил 25, „Едом” се простира „от Теман (Йемен) до Дедан (Саудитска Арабия)” (ст. 13). По-големият Едом е обхващал целия западен бряг на Арабския полуостров.

Обърнете внимание на описанието на нейното унищожение: „Както при разорението на Содом и Гомор, и близките им градове, казва Господ, така никой човек няма да живее там, нито човешки син ще бъде пришълец там” (Еремия 49:18). Как са били унищожени Содом и Гомор? Не беше ли чрез огън, който падаше като дъжд от небето? Бил ли е древен Едом някога напълно унищожаван по такъв начин през историята? Еремия 49 в основата си говори за съда от Последните дни над Тайнствения Вавилон, който е свързан с Едом. Из цялата Библия единствено Тайнственият Вавилон е аналогично описан като напълно и окончателно унищожаван по подобен начин. Освен това този пасаж посочва конкретно, че областта, с която си имаме работа, обхваща градовете от Теман до Дедан, които са съвсем близо до Ирак, или някогашен Вавилон.

Библията също така ни казва, че кюрдите (мидийците) ще бъдат против Вавилон. Това е най-вероятно двойно изпълнение, тъй като днес кюрдите са мразени от всичките си съседи: „Ето, ще подбудя против тях мидяните, които няма да смятат среброто за нищо, а колкото до златото – няма да се наслаждават на него. А с лъковете си ще смажат юношите; и няма да се смилят над плода на утробата, окото им няма да пощади децата” (Исая 13:17-18).

ГЛАВА 85

ВРЪЗКАТА НА БЛУДНИЦАТА С ПУСТИНЯ

Блудницата Вавилон е описана като намираща се в конкретна пустинна местност: „И така, той  [ангелът] ме заведе в Духа в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр” (Откровение 17:3). В такъв случай не е чудно, че Исус ни предупреди, че преди Той да дойде, от пустинята ще излязат религиозни самозванци: „И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята – не излизайте” (Матей 24:26). Мнозина коментатори пренебрегват това буквално описание на Блудницата.

Повечето се съгласяват, че Звярът е управленческият аспект на империята на Антихрист, както и че жената-град, Блудницата, е духовният подбудител на този механизъм на Звяра. И така, ангелът отвежда Йоан в една пустиня, за да наблюдава Блудницата. Там, в пустинята, тя е видяна да „седи над много води (народи)”. Тя е духовният източник, който оказва влияние на тези различни етнически народи. Но по-късно, в стих 15, ангелът обяснява на Йоан, че „водите”, над които седи Блудницата, трябва да се разбират алегорично като представляващи „народи и множества, племена и езици.” Жената оказва силно духовно влияние над едно голямо смесено множество, състоящо се от разнородни етнически групи и езици.

Съчетанието от тези описания (град, пустиня, седяща върху много води) съответства също така и на Исая 21, където Вавилон е описан като „Пустинята на морето”.

Макар някои да твърдят, че някои от Библейските описания на Блудницата от Последните дни, може би сочат известни прилики с Рим, Ню Йорк или Америка, когато ги четат западните умове, въпросът е, че трябва да бъдат изпълнени всички библейски описания, а не само някои от тях. Каквото и крайно решение да вземе човек относно този  пъзел, то трябва да бъде основателно и да е съобразено с всички свързани със съответния въпрос библейски Писания. Нима Рим, Съединените Щати или Ню Йорк седят в буквална пустиня? Ако не, тогава тези обекти не могат да бъдат изпълнение на тези библейски пророчества. Обаче Саудитска Арабия отговаря точно на това описание.

ГЛАВА 86

ВРЪЗКАТА НА БЛУДНИЦАТА С ПЕТРОЛ

След като установихме връзката на Тайнствения Вавилон с Арабия в пустинята, можем да приложим буквалните си открития към алегоричните стихове. Библията ни представя някои алегорични насоки относно тази Блудница като доставяща вино, което опива народите (Откровение 17:2). Мнозина западни библейски учители свързват виното, което блудницата държи в чаша, с католическата църква и златния потир, използван по време на причастие. Това заключение едва ли е благонадеждно от гледна точка на херменевтиката. Въпреки че много от старозаветните пророци са говорили относно Тайнствения Вавилон, нито един пасаж в Библията не говори конкретно за Блудницата, така както Откровение 17 и 18. В началото на Откровение 17 на Йоан бива представена Блудницата:

„И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и ми заговори: Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над много води; с която блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И така, той ме заведе в Духа в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, покрит с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога. Жената бе облечена в пурпур и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с гнусотии и нечистотиите от нейното блудстване. А на челото й имаше написано това име: Тайна; великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гнусотии. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици… И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе” (Откровение 17:1-6,18).

Тук на преден план изпъкват две много важни описания на Блудницата. Първо, географски тя съществува в пустинен район. Второ, виждаме, че „земните царе” в преносен смисъл прелюбодействат с нея, за да се сдобият с „вино” в замяна на предателство към Божиите хора. Кое пустинно „вино” опива земята и е причина този пустинен регион да забогатява? Коя фалшива религия учи, че кръвта на християните и евреите трябва да се пролива? Коя пустинна нация днес е географската утроба, от която се е родила тази фалшива блудническа религия?

ВИНОТО В ЙОИЛ 3

Удивително е, че в Йоил 3 Библията говори и за това вино, и за блудницата, като включващи причината за Божието осъждение над народите:

„Защото, ето, в онези дни и в онова време, когато върна Юдовите и ерусалимските пленници, ще събера всички народи и ще ги преведа в Йосафатовата долина, и там ще се съдя с тях поради народа Си и наследството Си Израел, когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми и хвърлиха жребий за народа Ми; даваха момче за блудница и продаваха момиче, за да пият вино” (Йоил 3:1-3).

Тъжно е, че повечето наричащи себе си християни не знаят, че разделянето на Израел и отношението към евреите е главната основа, на която Исус ще съди народите. И все пак, мнозина ще носят позора на непознаването на едни от най-важните стихове в Писанието. Едновременно възхитително и плашещо е да видим толкова познати елементи от съвременната близкоизточна политика описана от това древно пророчество за Последните времена. Сред различните престъпления, които народите извършват срещу Бога и Неговите хора, те са виновни, че „си разделиха земята Ми (на Бога).” Точно това наблюдаваме днес, когато Израел е подлаган на непрекъснат натиск да „изрежат” Юдея – самото сърце на Израел, за да се създаде Палестинска държава и в крайна сметка в опит да се унищожи Израел.

В характерната еврейска проза виждаме цената, платена за това продаване на Израел, когото Бог нарича „народа Ми”: „И хвърлиха жребий за народа Ми; даваха момче за блудница и продаваха момиче, за да пият вино” (Йоил 3:3). Виждаме, че народите ще разпродават Израел, за да глезят Блудницата и да се сдобият с нейното вино. Времевият контекст на този пасаж са Последните времена: „в онова време, когато върна Юдовите и ерусалимските пленници” (Йоил 3:1).

Аз ви предлагам, че Блудницата използва исляма и петрола като свое „вино”, чрез които съблазнява народите по света да извършват духовно блудство с нея и да правят компромис с Израел. Естествено, това вероятно е съвсем нова парадигма за много западни изследователи на Библията, но на изток новообърналите се от исляма я схващат – и то бързо. Това вино не може да бъде маловажен въпрос: „Защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване” (Откровение 18:3).

Вавилон е осъден поради нейното „разпалено” влияние, което е използвало петрола , за да обърне много народи срещу Израел. Под „разпалено” текстът има предвид безразсъдна омраза, която изпълва сърцата на онези, които съучастват в нейните идолопоклоннически учения. Както духът на исляма днес кара хората да се разпалват от омраза и ярост, така виждаме и че религията на Блудницата има същия резултат. В Новия Завет, когато човек стане последовател на Исус, той се изпълва със Святия Дух и принася съответния плод в живота си – любов, радост, търпение, благост, мир и т.н. Ислямът поражда обратното.

Освен духовната страна на влиянието на Блудницата (исляма), виждаме също така и финансово измерение – петролът се използва като средство, за да се оказва натиск и дори да се изнудват народите. Днес живеем в свят, който е пристрастен към петрола. За в бъдеще ще станем свидетели на истинските „разпалващи” последствия от въздействието на Блудницата, когато нейното „вино” бъде държано като примамка на клечка за нейните пристрастени към петрола клиенти. Съвсем наскоро ОПЕК обявиха, че са решили да не увеличават производството на петрол в Саудитска Арабия. Целта на това очевидно е да се нанесат щети на Съединените Щати. През 1970-те видяхме последствията от ембаргото на ОПЕК, когато Саудитска Арабия първа се събуди за своята власт. Трябва ли да се изненадваме, че веднага след сформирането на ОПЕК, следващата организация, която се създаде, беше ОАПЕК (Организацията на арабските страни износителки на петрол), чиято цел беше да оказва натиск върху Запада, по-конкретно върху неговата подкрепа за Израел?

В идните години ще станем свидетели колко отчаяни могат да станат пристрастените, когато Саудитска Арабия отново употреби „виното” си, за да повлия върху политиката на чуждите държави. В обобщение, човек би трябвало да се запита, коя арабска, ислямска, пустинна нация днес – както идеологически, така и финансово – подкрепя износа на фундаменталния ислям (религията на Антихрист) по света? Коя арабска нация е най-вероятно да използва влиянието си с петрола, за да влияе върху политиката на други държави? Нетният износ и продукция на петрол на коя нация са над три пъти по-високи от тези на която и да е друга арабска страна-членка на ОПЕК?

Спомнете си, Библията казва, че: „…земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош” (Откровение 18:3). Земните търговци са забогатели благодарение на изобилието на деликатеса, който тя предлага: „О, ти, който живееш край много води, който изобилстваш със съкровища, краят ти дойде” (Еремия 51:13).

БУКВАЛНО ПЕТРОЛ – ИСАЯ 34

Мнозина все пак могат да спорят, че Откровение 17 е просто една алегория за нещо духовно. Когато обаче започнем да изучаваме Исая 34, вече няма да имаме никакви съмнения. На почти същия език, както този, на който вече четохме относно Тайнствения Вавилон в Откровение 17 и 18, четем:

„Защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяния за Сионова отплата. Потоците на Едом ще се превърнат в смола и пръстта му – в сяра, и земята му ще стане пламтяща смола.  Няма да угасне нито нощем, нито денем; димът й ще се издига непрестанно” (Исая 34:8-10).

Невероятно е, но почти три хилядолетия преди откриването на петролното гориво, Исая предсказва изгарянето на същото нещо, което е било използвано във Вавилон, за да изгради име за бунтовните – смолата. Смолата е битум (вид асфалт-бел.пр.) и катран, което технически погледнато представлява просто нерафиниран петрол. Запитвали ли сте се някога защо Бог нарича Антихрист „Нимрод” в Михей 5? Неговите корени произлизат от Вавилон.

Забележете, че земята няма да бъде „като” пламтяща смола, а действително ще стане пламтяща смола – тук не става въпрос за сравнение. Това пророчество може да се изпълни единствено в земя, богата на петрол. Думата за „потоци” (начал) не се отнася за водни потоци, а за „течение”, „долина на порои”, „пустинен поток/долина”, „мина” или „тунели”, като по този начин не е нужно да се разбира строго като потоци от вода. Ясно е, че водата никога не може да гори като смола, така както заявява този стих. Обрисуваната картина представлява буквално земя, която се превръща в река от пламтящи извори (тунели) от петрол. Това се потвърждава също и в Откровение 18 по отношение на блудническия град:

„И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й” (Откровение 18:9). „И викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне: Кой град приличаше на великия град?” (Откровение 18:18).

Спомняте ли си петролните полета по време на Войната в Залива, когато Саддам Хюсеин запали всички петролни кладенци? Дори през деня небето беше черно от дима. Точно така пророк Исая описва съда от Последното време над Вавилон. В Откровение четем, че Бог ще й отплати „двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал й дайте” (Откровение 18:4-7). Тази чаша на Тайнствения Вавилон е същата като в Еремия 51: „Господ… ще му отдаде отплата. В ръката Господна Вавилон е бил златна чаша, която опиваше целия свят; от виното му пиеха народите, затова те обезумяха” (Еремия 51:6-7). Когато Бог извършва съд, Той връчва тази чаша на Блудницата и я кара да пие от същата чаша, с която преди е утвърждавала влиянието си, от изобилието на своето петролно богатство, тя ще бъде наситена с двойно наказание от самия продукт, който е използвала, за да утвърди себе си и своята сила чрез собственото си изгаряне с него. Макар да е спонсорирала износа на този погубител Абадон (на гръцки Аполион-бел.пр.), наричан от Запада „радикален ислям”, и терористите, които преобърнаха света наопаки, така в крайна сметка радикалните ислямисти ще нападнат Саудитска Арабия и ще й въздадат нещо двойно по-лошо от всичко, което е виждала всяка друга нация. Тя ще бъде изгорена – в един час тя ще падне. Затова земните царе ще плачат и ридаят заради своя петрол, но той ще избухне в пламъци. Всичко това е заявеното от Библията: „въздаянието на Господа и годината на отплатата за [легалния] спор за Сион.” Това не може да бъде древният Вавилон. Сам Бог ще извърши най-накрая съд заради Израел и то с голяма разруха. Същото въздаяние се намира и в Еремия 51:11: „въздаянието за храма Му”. Отново, този съд срещу „Едом” се простира от Теман до Дедан:

„Така казва Господ Бог: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и престъпи тежко, като си отмъсти против тях, затова така казва Господ Бог: Ще простра ръката Си върху Едом, ще изтребя и човек, и животно и ще го запустя до Теман, и ще паднат от меч до Дедан” (Езекил 25:12-13).

Теман е име на място и означава „дясна страна”, тоест „южна”. Едомците са били клан, произлязъл от Исав (Битие 36:11, Битие 36:15; 1 Летописи 1:36). Теман е бил град, свързван с едомците (Еремия 49:7, Еремия 49:20; Езекил 25:13; Амос 1:12; Авдий 1:9; Авакум 3:3). Теман често е бил отъждествяван с Тавилан, на 80 км южно от Червено море, точно на изток от Петра, въпреки че археологическите доказателства не потвърждават мястото като главен град на южен Едом. Други смятат, че Теман обозначава южен Едом в най-общи линии. Според други пък връзката с Дедан (Еремия 49:7; Езекил 25:13) навежда на мисълта за Тема на Арабския полуостров. Тъй като Библията решава да отъждестви Теман с Дедан, трябва да приемем, че Теман е в южната част на централна Арабия в Йемен. Дедан е добре определен и е бил древен град в централна Саудитска Арабия, който сега е известен като Ал-Ула. Господ е представил географското местоположение на Тайнствения Вавилон съвсем ясно за всеки, който би се поинтересувал от него.

РАЗМЕРА НА РАЗРУШЕНИЕТО НА АРАБИЯ

Това разрушаване на Арабия е пълно и отговаря на описанието, дадено от няколко пророка, чиито пророчества са свързани с Исая 34:

„Затова в един ден ще дойдат напастите й мор, печал и глад и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди. И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде присъдата ти!… И всеки морски капитан, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне: Кой град приличаше на великия град?” (Откровение 18:8-10,17-18).

Корабите от Червено море лесно могат да видят разрушението на Арабия. Блудницата ще бъде унищожена яростно и бързо, „в един ден”, и с такова насилие тя ще „изгори в огън”. Съдът над Блудницата е вечен. В този град няма да се чуят никога вече звук от музика или музиканти. Работници никога няма да възстановят града. Звукът на търговец никога вече няма да се чуе или види в него. Цялото селско стопанство ще спре. Няма да има сватби. Всякакви признаци на човешко обитаване ще бъдат премахнати завинаги. Извън Содом и Гомор, този вид пълна разруха не е виждан в никой друг град, включително Хирошима и Нагасаки. След разрушението си Вавилон ще бъде само „жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица” (Откровение 18:1-2).

Това съответства на древното източно схващане, че безлюдните пустинни земи са били обиталище на демони и нечисти духове. Тук се подчертава това, че след разрушаването на Вавилон в него няма да има никога повече човешки живот. Еремия е съгласен с това; той описва следното: „Затова зверове от пустинята и хиени живеят там – и щрауси ще живеят там; и няма да бъде населен вече довека, нито обитаем от род в род” (Еремия 50:39). Исая потвърждава подобна участ: „И ще бъде заселище на чакали” (Исая 34:13). И отново, по-късно, унищожаването на Вавилон е описано като пълно и окончателно. Исая говори за това събитие: „Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите, и ще излича от Вавилон име и всичко останало  –  и син, и внук, казва Господ… и ще го помета с метлата на погибелта” (Исая 14:22-23). Метлата на погибелта? Всеки, който е виждал кадри на ядрен взрив, е виждал бушуването и силата на зловещия облак, който помита всичко по пътя си. Възможно ли е този стих да описва ядрен взрив? „И ще покажа чудеса на небето и на земята, кръв, огън и стълбове от дим” (Йоил 2:30). Възможно ли е стълбовете от дим да са арената на облаците под формата на гъба в резултат на ядрен взрив?

КАК МОЖЕ ЗВЯРЪТ ДА УНИЩОЖИ БЛУДНИЦАТА

Откровение 17 ни казва, че Звярът мрази Блудницата. Накрая той ще се нахвърли върху нея, ще я убие, ще я разкъса и ще изгори тялото й с огън:

„И десетте рога, които си видял, и звярът ще намразят блудницата и ще я опустошат и направят гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото Бог вложи в сърцата им желание да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе” (Откровение 17:16-18).

Как е възможно това? Някои могат да твърдят, че мюсюлманите никога не биха нападнали такива ислямски „свети” места като Мека и Медина. Ако приемем западното виждане, че Рим е Блудницата, човек би могъл да спори със същото – как би могла Европа да изгори и унищожи Рим?

И все пак, когато става въпрос за Мека, много мюсюлмани са нападали града и преди. В края на 7-ми век Ал-Хаджадж бин Юсеф Ал-Такафи (мюсюлманин) обсажда Мека и разрушава голяма част от Кааба с камъни, изстреляни от катапулти. През Първата световна война Саудитска Арабия на практика е била окупирана от османските турци. Турците дълбоко негодували от арабския империализъм, който се бил разпространил из обширната ислямска империя, и направили сериозни опити да ограничат арабската култура и език из цялата своя империя. Тази вражда и съпротива била толкова силна, че арабите били убедени от англичаните в лицето на техния дипломатически пратеник Т. Е. Лоурънс (известен още като „Лоурънс Арабски”) да възстанат срещу Османската окупация и да помогнат на съюзниците. Турците бомбардирали джамията на Кааба, най-свещеното място на целия ислям. Един снаряд всъщност ударил Кааба, прогорил дупка в „святия килим” и убил девет араби, които били коленичили в молитва.

В по-съвременните дни е било наблюдавано същото незачитане на Мека от страна на мюсюлмани. На 20 ноември 1979г. над 500 бойци заедно със своя водач нападнали фалшивия ислямски Махди, Джухайман ибн Мохамед ибн Саиф ал Утаиба. През 1980-те на няколко пъти последователите на Аятолах Хомейни разстройвали ежегодния хадж или поклонението в Мека. По-голямата част от тези смутове били потушени с помощта на строги мерки за контрол, но през юли 1987г. над 400 души загинали в резултат на сериозен бунт, предизвикан от хиляди ирански поклонници. Три години по-късно, по време на Първата война в Залива, Саддам Хюсеин изпратил множество ракетни снаряди, прелитащи над Саудитска Арабия, без да обръща внимание на високия риск да внесат объркване в ислямската „свята земя”.  Не е имало протести от страна на мюсюлманските нации. А през 2003г. трима бойци на „Алкайда” се взривиха по време на една атака в Мека. Идеята мюсюлмани да нападат Мека или Саудитска Арабия далеч не е невъзможна. Наближава денят, когато надигащата се Империя на Звяра, предвождана от Турция и Иран, ще нападне Мека и ще унищожи арабската Блудница.

РАЗРУШАВАНЕТО НА МЕКА И
МЕДИНА В ИСЛЯМСКОТО ПРОРОЧЕСТВО

Потвърждение на казаното от Библията относно унищожаването на тази Блудница от Звяра, на който тя язди, е едно ислямско пророчество, което предсказва разрушаването на своята невяста, Мека, от мюсюлмански нации: „Последната битка ще се води от мюсюлмански правоверни, които ще дойдат на гърба на коне… и ще носят черни знамена. Те ще застанат на източния бряг на река Йордан и ще поведат война, каквато земята дотогава не е виждала. Истинският Месия, който е ислямският Махди,… ще срази Европа… и ще поведе тази армия от селджуки, той ще владее над света от Ерусалим, защото Мека ще бъде разрушена…” („Йом Ал-Гадаб” [„Деня на гнева”], Сафар Алхуоли).

Медина не е имунизирана срещу това унищожение: „Цветущото състояние на Ерусалим ще бъде, когато Ятриб (Медина) бъде в руини, разрухата на Ятриб ще бъде, когато Великата Война дойде, а избухването на Великата война ще бъде при завладяването на Константинопол, а завладяването на Константинопол – когато Даджал (Антихрист) се издигне. Той (Пророкът) удари бедрото или рамото си с ръка и каза: „Това е вярно така, както че вие сте тук или че седите.” Ятриб е другото име за Медина, градът на пророка Мохамед, вторият най-свещен град за исляма. Константинопол е Истанбул в Турция. Множество радикални мюсюлмани смятат, че Истанбул е бил под властта на светски лицемерни мюсюлмани до момента на наскорошното си възвръщане в ръцете на ислямистите. Така според това пророчество, след падането на Истанбул в ръцете на истинските мюсюлмани (което при наскорошните избори през 2007г. се случи) Медина ще бъде разрушена.

През Последните дни коалиция от радикални ислямски нации ще нападне и унищожи Саудитска Арабия. Пророчествата, чрез които живеят радикалните мюсюлмани, диктуват точно такова събитие. Така, ако настъпи денят, в който радикални мюсюлмани действително разрушат Саудитска Арабия, също толкова вероятно е това пророчество да ги одързости и да ги направи да си мислят, че действат според плана на Аллах.

ГЛАВА 87

ВРЪЗКАТА НА БЛУДНИЦАТА С ФАЛШИВА РЕЛИГИЯ

Блудницата в много отношения може да се оприличи на д-р Франкенщайн. Звярът е чудовището, което Блудницата е създала.

Звярът е коалиция от десетима царе, представляващи седемте царства в миналото, под властта на Антихрист. Блудницата е различен и отделен географски определим обект, който представлява главният религиозен източник на религията на Антихрист. Блудницата седи върху червен Звяр. Този звяр е последната ислямска империя, тази на Антихрист, която вече разгледахме подробно. Тази близка, както изглежда символична връзка между ездач и кон, не би следвало да се отхвъри като маловажна съставна част от тази картина. Самотният ездач имаше своя кон Силвър, а Блудницата има Звяра. Това е много близко взаимоотношение, което е очевидно между двамата. Като оставим настрана факта, че Блудницата язди Звяра, налице са и други прилики, които двамата делят и които заслужават да се отбележат. Първо, жената е облечена в червено; Звярът също е описан като червен – двете си съответстват. Второ, както Звярът-империя ще обезглавява Божиите хора, така и Блудницата се е опила от кръвта на светиите. И двамата съучастват във вината за кръвта на Божия народ.

Вече изследвахме какво означава „Тайнственият Вавилон”, но трябва да разберем също така значението и на останалата част от нейното название „майка на блудниците и на земните гнусотии” (Откровение 17:5). Първото, което трябва да разберем е, че тази титла е характерен източен тип фразеология, каквато използва Ахмадинежад, когато казва, че ислямът ще бъде над върха на всички планини. Спомняте ли си коментарите на Саддам Хюсеин в дните, които предшестваха Първата война в Залива? Той заяви, че САЩ и Ирак щели да се впуснат в „майката на всички битки”. Естествено, в типичния мегаломански стил на хитро говорене, той заяви също така, че Америка щяла да преживее „майката на всички поражения”. Терминът „майката на” е просто източен начин за изразяване на суперлатив или превъзходна степен; той означава – най-големият, най-лошият, най-ненадминатият и най-значимият от всички.

Изтъквам това, понеже мнозина неправилно тълкуват в този случай „майката на” като източника или родоначалника на всички форми на идолопоклонство. Читателят, който има източна мисловна нагласа, обаче веднага разпознава, че целта на този израз е да изобрази Великата Блудница като най-голямото проявление на духовна изневяра, съществувала някога през цялата история на света, срещу Бога на Библията. И така, Блудницата е най-голямата от всички духовни блудници, но тя не е непременно източника на всички останали фалшиви религии. През цялата история са съществували и все още съществуват много „блудници” или фалшиви религии, но Великата Блудница е представена като далеч по-значима от всички тях. Фалшивата религия на Блудницата е също така загадка с оглед на това, че за разлика от всяка друга езическа религия тя е възникнала от смесица от еретичен християнски култ и езическа религия на бога на Луната, която се е опитала да се прикрие с някои юдейски и християнски елементи с цел да изглежда като библейска вяра и законен приемник на юдео-християнската традиция.

Когато воалът се отметне, истинската природа и езически произход на исляма става явен – той е религия, която отрича същността на Бога, противоречи на Неговия характер и похулва Неговите присъщи качества.

ГАЛАТЯНИ 4 – ДВАТА ЗАВЕТА

Галатяни 4 говори за два завета – единият е истински, а другият – фалшив: „защото тези… представляват два завета”. Първият е от голямо значение за нашето изследване: „И това е иносказание, защото тези жени представляват два завета – единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е Агар. А тази Агар представлява планината Синай в Арабия” (Галатяни 4:24-25).

Заветът на робството е представен алегорично чрез планината Синай, обаче буквалното определение за тази препратка е Арабия. Духовната битка, съгласно Галатяни 4, е между Арабия (Агар) и Ерусалим (Сара):

„Защото е писано, че Авраам имаше двама сина – един от слугинята и един от свободната; но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната – по обещание. И това е иносказание, защото тези жени представляват два завета – единият от Синайската планина, който ражда деца за робство, и това е Агар. А тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с децата си. А горният Ерусалим е свободен, който е майка на всички; защото е писано: ‘Весели се, неплодна, която не раждаш; възкликни и извикай, ти, която не си била в родилни болки, защото повече са децата на самотната, отколкото децата на омъжената.’ А ние, братя, както Исаак, сме деца на обещание. Но както тогава роденият по плът гонеше родения по Дух, така е и сега. Обаче какво казва Писанието? ‘Изгони слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната.’ Затова, братя, ние не сме деца на слугинята, а на свободната” (Галатяни 4:21-31).

Повечето историци са съгласни, че Синай е в Египет, защо тогава този текст настоява за местоположението в Арабия? Библията твърди, че една религия на робство (ислям означава буквално подчинене) е произлязла от пустинята на Арабия чрез Агар (кръвната линия на Исмаил). Дори името Синай произлиза от името на бога на Луната „Син”. Пустинята е „Пустинята на Син” или „Пустинята на бога на Луната”. В старозаветните времена Набонид (555г.пр.Хр.-539г.пр.Хр.), последният цар на Вавилон, построил Тема в Арабия като център за поклонение към бога на Луната. Според твърдението на Сегел, историк, изследващ древния Близък изток: „Главната религия на южна Арабия винаги е била доминирана от бога на Луната в различни разновидности.”

БОГАТАТА ЦАРСТВЕНА БЛУДНИЦА

Блудницата е облечена в червени и пурпурни дрехи, блестящи от бижута, бисери и злато. Пурпурното е цветът на царствеността. Когато Исус бил взет като затворник, римските стотници Го облекли в пурпурна дреха (Матей 27:28), за да се подиграват с Неговата „царственост”. Пурпурните и червени дрехи на Блудницата също означават царственост. Тъй като те буквално блестят от злато, скъпоценности и бисери, тя е счетена и за извънмерно богата.

Има обаче още едно значение на пурпурния цвят. Пурпурното символизира греховността. „Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна” (Исая 1:18). Разбира се, това напълно съответства на естеството на тази покварена и дишаща убийство блудница.

Коя ислямска пустинна нация е управлявана от кралска монархия, която е известна по цялата земя като баснословно богата и крайно покварена? Кое място е отрупано със злато, сребро и скъпоценни камъни?

КАКВО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПОД „ГОЛЕМИЯ ГРАД”

Блудницата е описана като велик град, който царува над земните царе. От това научаваме, че тя е политически и географски определим обект, който упражнява значително влияние из целия свят. Главната цел обаче е не толкова да се ограничи Блудницата до някакъв буквален град, а по-скоро тя да бъде противопоставена на друг главен град от Откровение – „Святия Град”, Новия Ерусалим. Единият град е описан като „Голям” и е представен като гнусна блудница, докато другият град е „Свят” и е обрисуван като непорочна невяста, украсена за сватбения си ден. Преднамереният контраст е съвсем очевиден: „И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град, Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога…, приготвен като невеста, украсена за мъжа си” (Откровение 21:10,2). „Ела, ще ти покажа… голямата блудница… И така, той ме заведе в Духа в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр… И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе” (Откровение 17:1,3,18).

Както вече обсъдихме, Галатяни 4 говори за два града – горния Ерусалим (Откровение 21:10) и робството от една буквална Арабия, която виждаме символично в Откровение 17:1,3,18. Тайнственият Вавилон е пълна противоположност и най-големият антагонист на всичко, което Ерусалим е призван да бъде – и ще стане.

Кой град на земята би могъл да се разглежда като най-значимият религиозен и идеологически антагонист на един идеализиран Ерусалим? Кой пустинен град се е опитвал да узурпира положението на Ерусалим като духовния Капитолий на света? Докато е бил в плен във Вавилон, пророк Данаил се кланял в молитва по няколко пъти на ден към Ерусалим. Към кой друг град голяма част от хората на земята се кланят днес? Коранът буквално е отклонил посоката от Ерусалим към Мека и е отменил Ерусалим като посока за поклонение.

„ИЗЛЕЗ ОТ НЕЯ, НАРОДЕ МОЙ!”

 

„И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете й и да не споделяш язвите й; защото греховете й стигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя е въздала. Да! Платете й двойно според делата й; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал й дайте” (Откровение 18:4-7).

Бог предупреждава хората Си, които живеят във Вавилон, да „излязат от нея” – да бягат, защото тя ще бъде сурово осъдена. Тук откриваме пряко загатване за едно друго старозаветно пророчество относно Вавилон. Еремия 50 и 51 многократно споменава необходимостта да се бяга от Вавилон със същите изрази, както в Откровение. „Бягайте от Вавилон, излезте от земята на халдейците и бъдете като козли пред стадо” (Еремия 50:8). „Бягайте отсред Вавилон, за да отървете всеки живота си; да не загинете в беззаконието му; защото е време за въздаяние от Господа, Който ще му отдаде отплата” (Еремия 51:6). „Опитахме се да целим Вавилон, но не бе изцелен; оставете го и нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето и се възвиси дори до облаците” (Еремия 51:9).

Обърнете внимание, че на тези, които са предупредени се казва да бягат „всеки в страната си”. Това е важно. Както древния Вавилон, така и Вавилон от Последните дни е пълен с чужденци и емигранти. Коя арабска ислямска пустинна страна е пълна с многочислена работна ръка, състояща се от чужденци, използвани само за труд, без да им се предложи гражданство?

ГЛАВА 88

ВРЪЗКАТА НА БЛУДНИЦАТА С РОБСТВОТО, РАЗТОЧИТЕЛНИ ВНОСНИ СТОКИ И ТАЕН ГРЯХ

„Горко, горко, велики граде, облечен във висон, пурпур и червен плат и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; защото в един час запустя толкова богатство!” (Откровение 18:16, 17). „На кого ще Ме оприличите и с кого ще Ме сравните и съпоставите, за да бъдем подобни? Онези, които изсипват злато от чувалчето и претеглят сребро с везни, те наемат златар и го правят на бог, пред който падат и се покланят” (Исая 46:5-6).

Мюсюлманите обсипват идола на черния камък, който те оприличават на Бог, със злато и сребро и падат пред него, както е предсказал Исая. Мека и Медина са отрупани с много злато, скъпоценни камъни и бисери. Арабия е известна също така със своите пазари на злато или сук. Молът на Арабия е база на Златния Сук, който помещава над 450 магазини за бижутерия и злато на едно място. Тайнственият Вавилон се гордее с подобни вносни стоки: „И земните търговци ще плачат и жалят за нея, защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червен плат; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост; и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор; и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино и елей; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души” (Откровение 18:11-13).

Забележително е, че това са същите вносни стоки на Саудитска Арабия днес. Артикулите могат да бъдат разделени в три категории – но всички те са неща, които тя сама не може да произведе. Трите категории са луксозни стоки, хранителни стоки – добитък и продукти – и човешки роби.

Саудитска Арабия внася хора поради различни причини; някои може би са основателни и законни, но други очевидно не са. По-горе видяхме, че ще има много чуждестранни работници, които ще живеят в Тайнствения Вавилон и които ще имат свободата да избягат. Обаче в същото време ни се казва и че в него ще има много роби. Очевидно те няма да имат свободата да избягат. Макар на мнозина да им се иска да мислят, че робството е отживелица от миналото, то процъфтява в различни форми в много части на света днес. Тайнственият Вавилон внася мъже, жени и деца, несъмнено с цел да поддържа и подкрепя прекомерно разкошния си и греховен начин на живот. Саудитска Арабия е била неколкократно осъждана от многобройни групи, които следят за човешките права, заради ужасното им отношение спрямо огромната си чуждестранна работна сила. Многократно е била докладвана за сериозни проблеми с внасянето на млади жени и деца като сексуални роби. Как би могло това описание да се пригоди, за да подхожда на Рим?

ТАЕН ГРЯХ И ДРЪЗКА ЦАРИЦА

В пророчеството на Исая и в потвърждение на Откровение 18 относно Блудницата на Вавилон, виждаме, че сред целия й грях и нечестие тя смята, че никой не я вижда: „Понеже си била дръзка в нечестието си и си казала: Никой не ме вижда” (Исая 47:10). Откровение 18 също описва Блудницата като крайно дръзка. В сърцето си тя се хвали: „Седя като царица, не съм вдовица и печал никога няма да видя” (Откровение 18:7). Това е потвърдено също и в Исая 47:7-8: „Довека ще бъда господарка… Аз съм – и освен мене няма друга; няма да стоя вдовица, нито ще зная какво е да остана без деца.” Нейното унищожение „ще дойде върху тебе внезапно, в един ден.” Това никога не се е случвало с древния Вавилон. Неговият упадък и окончателна разруха са били много бавни и постепенни в течение на стотици години.

Прекомерният разкош и поквара на Вавилон от Последните дни, които по мнението на Блудницата никой не забелязва, са характерни за Саудитската монархия, която е известна със своя лицемерен външен живот на публично благочестие и тайна поквара.

ГЛАВА 89

ВЪЗРАЗЯВАМ, ВАША ЧЕСТ

Постоянно получавам голям брой възражения от автори, които не искат да се отрекат от предишните си учения. Някои от тях са написали по няколко книги за това, че Рим или Европа е фокусът на библейското пророчество за Последното време. Според тяхното виждане Рим е най-подходящото изпълнение на пророчествата за Тайнствения Вавилон, понеже е разположен върху седем хълма. Истината обаче е, че дори и да възприемем седемте хълма, за които се говори в Откровение 17, като буквални, днешният Рим в действителност обхваща повече от седем хълма. Хълмът на Ватикана не е бил смятан като един от първоначалните седем. Но защо да ограничаваме това определение до Рим? Древният Вавилон наистина е имал седем изкуствени хълма отвътре стените си. Константинопол често е наричан „Вторият Рим” и също има седем хълма в границите на територията си.

Тези хълмове обаче не бива да бъдат възприемани буквално. Контекстът на пасажа ясно показва, че тези „хълмове” (по-точен превод е „възвишения” или „планини”) са царства. „Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седем царе” (Откровение 17:9). Царете управляват царства, а не планини. Планината е царство, не хълм.

Друго възражение, което често чувам е, че гръцката дума, използвана за мястото, на което бива отведен Йоан, е Еремон и не означава буквална пустиня. Йоан бил отведен в Духа на това място, просто за да види едно видение; мястото било само сцена за това видение. Обаче „Еремон” според речника на Стронг всъщност означава „пустиня, пустош, пусти места, безлюдни райони, необработена област, подходяща за пасбище.” Онези, които се опитват да твърдят, че пустинята е била само арена за Йоан, за да види видението, са изкарали тази част от Божието Слово като напълно странична и несъществена. Според това тълкувание Йоан би могъл да бъде отведен на Марс или на Луната, за да види видението и това с нищо не би променило смисъла на пасажа. Това е чисто и просто глупаво. Пустинната местност, на която беше отведен Йоан, не е несъществена. В действителност тя е ключов аспект на видението. Пустинята е важно описание на мястото, където жената – Тайнствения Вавилон – може да се открие.

Мека е разположена в една пустееща долина заобиколена от планини. Еремон е най-подходящият термин за обрисуване на Мека и е използван из цялото Писание за описване на пустини: „И така, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята (еремон) – не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи – не вярвайте” (Матей 24:26). Това от само себе си подсказва, че смут и фалшиви месии ще дойдат от някаква пустиня. Освен това Йоан не беше отведен в пустинята, за да гледа филм (видение), а за да види една жена/град. Йоан не би бил отведен на място, което да е лишено от връзка със събитието.

Това важи и за други подобни случаи на употреба в Писанието: „Господната ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости” (Езекил 37:1). Полето не беше декор, а място, където се случи действителното събитие – в една обширна долина, пълна с мъртви сухи кости на евреи. Видението за бъдещия храм също съдържаше място на действие, свързано със събитието: „И ме отведе чрез Духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град, Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога” (Откровение 21:10). Планината не беше декор, а мястото, където новият град е разположен – на планина. Същото важи и за Езекил 40: „Чрез Божиите видения ме заведе в Израелевата земя и ме постави върху една много висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град” (Езекил 40:2). Господ заведе Езекил на най-важната планина за Израел, Храмовия хълм. Той не го отведе на място, което не е свързано със събитието.

Накрая, може би най-силният аргумент срещу това, че Рим е въпросният град-блудница, е фактът, че някои европейски страни (Рим, Испания) са споменати конкретно в Библията, но за никоя от тях няма нито един стих, споменаващ за разрушение. Защо ли?

Испания е спомената в Римляни 15:24,28, а Рим в Деяния 2:10, 18:2, 19:21, 23:11, 28:14, 28:16; Римляни 1:7, 1:15; Галатяни 6:18; Ефесяни 6:24; Филипяни 4:23; Колосяни 4:18; 2 Тимотей 1:17, 4:22 и Филипяни 1:25. Пророците никога не са споменавали разрушаването на Рим по име. Нима Всемогъщият е забравил да го спомене буквално? И все пак, Той никога не е забравял Арабия по име; тя е спомената в многобройни пасажи. Трябва ли просто да забравим всички тези пасажи, само защото не искаме да противоречим на ученията в толкова много книги относно пророчествата?

Арабия действително има огромно влияние над земните царства и предлага една пристрастяваща и опиваща стока – петрол. Рим няма такова пристрастяващо вещество, което е необходимо на Блудницата, за да гори вечно.

Другият довод, които някои изтъкват в полза на Рим е, че продуктите, изброени в Откровение, са стоки, които Рим изнася. Рим произвежда мрамор, злато, сребро, скъпоценни камъни, бисери, лен и т.н. Мнозина смятат, че списъкът от стоки съдържа неща, които градът-Блудница произвежда – мрамор, скъпоценни камъни, фини дрехи. Обаче един по-близък поглед към текста разкрива, че градът -Блудница не произвежда нито едно от тези неща. Всъщност тя е вносител на тези стоки, а не производител: „И земните търговци ще плачат и жалят за нея, защото никой вече не купува стоките им…” Откровение 18:11. Това са продуктите, които градът-Блудница купува от търговците в морето, които наблюдават нейното разрушаване от Червено море.

Това е изключително важно, понеже то анулира доводите в полза на Рим. Защо Рим би внасял същите стоки, които той вече произвежда? Всъщност всички саудитски стоки се внасят през Червено море и списъкът на тези стоки отговаря на вносните саудитски стоки напълно – злато, сребро, скъпоценни камъни, бисери, лен, съдове от слонова кост, изящни дървени и медни или бронзови изделия, желязо, мрамор, подправки, парфюми, спиртни напитки, овце, коне, роби и човешки души. Градът-Блудница внася роби, коне и дори слонова кост. Арабия внася всички тези стоки, но Рим – не. Между другото, ако смятате, че Саудитска Арабия не внася вино заради ислямската забрана, помислете отново. Само защото се прави тайно, това не значи, че не се случва.

И така, какво ще правят поддръжниците на теорията за Рим, след като изследват Откровение 81:17? Дали ще се отрекат от теорията си? Определено се надявам да стане така.

АРАБИЯ ОТГОВАРЯ, А РИМ НЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА

Арабия има огромна чужестранна работна сила, а Рим няма. Освен това Арабия не позволява гражданство за имигрантите, а Рим позволява. Арабия преследва светиите, а Рим не ги преследва. Също така Арабия подкрепя обезглавяването, а Рим – не: „и видях душите на светиите, които бяха обезглавени”. Исторически погледнато, Рим предимно е практикувал изгаряне, удавяне или разпъване на кръст, докато Арабия винаги е обезглавявала вярващите. Налице в Писанието са множество аналогии. Йоан Кръстител, който викал в пустинята, бил обезглавен заради това, че изявил на показ истината. Така ще бъде и преди Христос да дойде отново. „Йоановците Кръстители” на този свят (християните) ще бъдат жертвани и малцина ще жалеят за тях. Кой днес желае да ни обезглави? Кои са тези едомци-Иродовци от Последните дни? Къде извършват те своите убийства? Кого представлява Саломе, тази Блудница, дъщеря на едомеца? Къде е библейският Едом? Мека упражнява по-голямо духовно влияние с фалшива теология върху повече хора в сравнение с всеки друг град на земята. Днес големи университети като Харвард, Кембридж, Джорджтаун и много други са били купени от саудитите, за да се създадат благосклонни ислямистки програми за системно обучение.

Саудитска Арабия изнася радикален ислям до всяка страна в света. Защо днес имаме толкова проблеми с радикалния ислям? Защото Саудитска Арабия е изнесла уахабизма из цял свят. Днес имаме над един милиард души, които се кланят ежедневно към едно изображение в Арабия, докато никой не се кланя към Рим или дори към Ерусалим. Арабия е разположена върху пустиня; Рим не е. Арабия има петрол, а Рим няма. Арабия внася роби; Рим не внася. Арабия внася всичките търговски стоки, конкретно споменати в Откровение 18; Рим не ги внася.

И така, направихме пълен кръг. По всички точки изследването ни до този момент ни отведе в една посока. Единствената нация на земята, която точно отговаря на всички описания, необходими за да се квалифицира като Тайнствения Вавилон, е съвсем очевидно, царството на Саудитска Арабия.

Белегът на звяра <<назад >><<напред>>Турция като нация на Антихрист

Благодариме на Уалид Шоебат за разрешението му да поместим откъси от книгата му “Войната на Бог с терора – ислямът, пророчества и Библията” на нашия сайт.