По-долу са първите десет публикации. За да видите всичките, идете на “Категории”, където са групирани по теми.


АЛЛАХ И БОГЪТ НА БИБЛИЯТА ЕДИН И СЪЩИ БОГ ЛИ СА?

д-р Джон Анкербърг и д-р Джон Уелдън

КАКВО УЧИ ИСЛЯМЪТ ЗА БОГА И ДАЛИ ТОЙ Е КАТО БОГА НА БИБЛИЯТА? 

Ислямът учи, че истинският Бог е мюсюлманско божество, Аллах. Всички други възгледи за Бога са фалшиви, защото Коранът учи: „Истинската религия за Бога е ислямът”. Коранът поставя ударение върху Аллах: „Няма друг Бог освен него, Живият, Вечният”. Но кой е Аллах? Дали той прилича на Бога от християнската вяра? Както ще видим, мюсюлманският бог е изцяло различен от библейския Бог.   повече…

ИСТИНАТА ЗА ПРОИЗХОДА НА АЛЛАХ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ СВЕДЕНИЯ ГОВОРЯТ

A. Името на Бог в Библията

Бог в Стария завет е познат като ЙХВХ (Yahweh), а когато се поставят правилните гласни – Йахве. Това се превежда като „Самосъществуващият” и е производна на еврейската дума хавах, която означава „съществувам”. Както Аллах е името на бога от Свещените Писания на мюсюлманите – Корана, така Йахве е Името на Бога в еврейските писания – Библията. Особено интересен и значим е фактът, че Йахве никога не се появява като име на каквото и да е божество извън Библията. Никъде не е записано за друго племе или религия, които да са се покланяли на Йахве. Еврейското име на Бога е уникално за Библията и за избрания народ. Само от това твърдение можем да направим извода, че името Йахве не е взето от никоя друга култура или религия. Тя се появява единствено в библейското откровение.
повече…

ДАЛИ АЛЛАХ Е ПРОСТО ДРУГО ИМЕ НА БОГА ОТ БИБЛИЯТА?

д-р Джон Анкерберг и д-р Джон Уендън

Предвид скорошните атаки на Америка изникнаха много въпроси във връзка с религията на исляма. Една област на объркване заобикаля Аллах. Получихме няколко имейли с въпроса: „Аллах и Богът от Библията един и същ Бог ли са?” Ислямът учи, че истинският Бог от Библията се нарича Аллах и всички други възгледи за Бога са фалшиви. Коранът подчертано заявява за Аллах: „Няма друг Бог освен Него, живият, вечният”. повече…

СЪПОСТАВКА НА ХРИСТИЯНСКИЯ БОГ С АЛЛАХ НА ИСЛЯМА

Абдула Ал-Араби
Както християните, така и мюсюлманите вярват в суверен Бог, който е един и е дух, обитава в небесата, създател е на небето и на земята и е съдия на цялото човечество. Християните го наричат „Бог”, а мюсюлманите „Аллах”. От всичко това следва да се предположи, че и атрибутите на Бог и на Аллах са едни и същи. Едно внимателно проучване на този въпрос ще ни доведе до извода, че това не е така. повече…