ЕЗИЧЕСТВО

Ето в най-сбита форма какво означава „езичество” в най-широкия смисъл на думата.
Езичество е всичко, което е фалшива религия, което е отклонение от истинската вяра.
В този смисъл атеизмът също е езичество в най-широкия смисъл на думата. повече…