ОБЕЩАНИЕТО НА ИСМАИЛ от Джонатан Кълвър

Бог обеща на Авраам, че ще благослови Исмаил извънредно (Битие 17:19,21). Той не му обеща, че ще му даде земята, която обеща на наследниците на Исаак, но му обеща, че ще наплоди и преумножи Исмаил, и ще го  направи велик народ. Най-важното в това обещание е божествената гаранция, че Исмаил ще стане велик народ. Тук трябва да отбележим, че библейският термин „велик народ” (евр. goy) не е ограничен само в една етническа еденица. Той също съдържа политически отенък със замесването на мултиетнически имперски държави, като например Вавилон.

Исмаиловото обещание за бащинство на велик народ се прилага преди всичко по наследствената линия на Исмаил, а именно, Мохамед и някои от северно арабските племена, и после множествата от различни нации, които са приели мюсюлманствотo и са дошли под „Исмаиловия” културно-религиозен чадър. Тази връзка не е расова, но духовна и теологическа. В духовния смисъл те са наследници на Исмаиловите обещания. Интересно е да отбележим как неарабски мюсюлмани идентифицират себе си с Исмаил. Индонезийските мюсюлмани например обичат да цитират обещанията в Битие, отнасящи се до преумножаването на Исмаиловото потомство. Божественото благословение за Исмаиловата наследствена линия се простира до Индонезийските мюсюлмани. Така Исмаиловата наследствена линия и духовните му наследници действително са станали голяма нация, простираща се от Мароко до Ириан Джая. повече…

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА АРАБИТЕ

Мюсюлманите се намират сред стотици етнически групи по света. Вероятно три-четвърти от всички мюсюлмани по света нямат арабски произход. Обаче мюсюлманският стил на живот и културен произход са оказали силно влияние върху исляма. Както знаем, че ислямът има дълбоки корени в Арабия, така също трябва да разберем, че Бог истински обича арабите.

Библейското арабско родословие и наследство често пъти е забравено или непознато за мнозина. Може да сме наясно, че Исмаил е станал арабски принц и основател на няколко арабски племена, но знанието ни за арабското библейско наследство свършва тук. Факт е, че името „Исмаил“ е откровение за Божията личност и характер, и означава „Бог чува“. Бог явно е чул скръбния вик на Агар, когато е извикала за помощ в пустинята (Битие 16:1-16). Той отговорил, като изпратил ангела Си при нея с много важно послание. Името на Исмаил има и Божествен произход: Бог го е дал на момчето като вечно свидетелство за факта, че Той обръща внимание на слабите, угнетените и тези, към които са се отнесли несправедливо.

Бог дал обещание на Авраам за Исмаил, че ще го благослови твърде много – ще го наплоди, преумножи и направи велик народ (Битие 17:18-27). Исмаиловото обещание за бащинство на велик народ преди всичко е по наследствената линия на Исмаил, а именно, Мохамед и някои от северноарабските племена и после множеството от различни нации, които са приели мюсюлманството и са дошли под „Исмаиловия” културно-религиозен чадър. Тази връзка не е расова, а е духовна и теологическа. В духовния смисъл те са наследници на Исмаиловите обещания. Божественото благословение за Исмаиловото потомство се простира до Индонезийските мюсюлмани. Така Исмаиловата наследствена линия и духовните му наследници действително са станали голяма нация, простираща се от Мароко до Ириан Джая.

Божият завет да благослови всички народи не идва чрез Исмаил, а по-скоро чрез Исаак. Бог обаче не е забравил Исмаил. Потомците на Исмаил са участници в Божието обещание да благослови всички народи (всички етнически групи по света) чрез семето на Авраам (Битие 18:18; 22:18; 24:4; 28:14). Това обещано благословение се изпълнило по-късно в Исус.

Библията е главният източник на информация относно арабските родословия. Арабите са семити (потомци на Сим) както и евреите (Битие 10:21-32). Има поне три вида араби в Близкия изток: йоктанити, исмаиляни и хетуриани.

ПОТОМЦИТЕ НА ЙОКТАН

Много араби гледат на себе си като потомци на Йоктан (арабите го наричат Кахтан). Едно от известните племена, които произхождат от Йоктан, е Сева, чиито потомци се намират в царството на сабеите в Йемен и включват небезизвестната Савска царица (наречена Билкуис от арабите). Нейното посещение на Ерусалим по време на царуването на цар Соломон е пример за начина, по който Божият народ е повлиял на арабските страни още в старозаветни времена. Соломон е написал един от тъй наречените месиански псалми (Псалом 72) като отчасти е имал предвид Сева (вижте стихове 10 и 15). Исус говори позитивно за Савската царица (Матей 12:42). Явно поне част от семитските племена са се покланяли на Бога на Сева, дори да не са Го познавали напълно.

ПОТОМЦИТЕ НА ИСМАИЛ

Потомците на Исмаил са се заселили предимно в Северна Арабия. Навайот, единият от 12-те синове на Исмаил, е бил баща на племето, което впоследствие става глава на Набатейското царство с известната си столица Петра (в съвременна Йордания). Мюсюлманите вярват, че Мохамед е потомък на Навайот (www.nabataea.net/12tribes.html – в тази страница има ценна информация за другите синове на Исмаил).

ПОТОМЦИТЕ НА АВРААМ ОТ ХЕТУРА

След смъртта на Сара Авраам си взел друга жена (или наложница) на име Хетура (Битие 25:1-3). Авраам имал шест други сина от Хетура след смъртта на Исаак (Земран, Йоксан, Мадан, Медиам, Есвок и Шуах). Няма сведения в текста Авраам да е презрял другите си синове. Ако сме изучавали Авраам, ще сме разбрали, че той е обичал синовете си и силно желаел за тях само добри неща. Бащината любов на Авраам към сина му Исмал е ясно изразена в Битие 17:18. Авраам дал дарове на синовете на Хетура и ги изпратил да живеят на Изток, точно както направил с Исмаил.

Всички синове на Хетура в крайна сметка станали глави на арабски племена. Едно от тези племена били мадиамците. Макар да се противопоставили на Израел чрез лъжепророка Валаам, не всички мадиамци били против евреите. Моисей се оженил за дъщерята на Йотор (Изход 2:16-22). Йотор бил мадиамски свещеник: той признавал истинския Бог и дори дал добър съвет на Моисей, който очевидно бил угоден на Господа (Изход 18). Със сигурност мадиамците са имали някакво откровение за Бога чрез своя баща Авраам.

Арабите били въвлечени в брутално идолопоклонство векове наред. Мохамед (570-632 от н. е.) се опитал да обърне арабите от идолопоклонството им към поклонение на Бога на Авраам, Моисей и Исус, но нямал пълно откровение за Бога. Той използвал всички средства за убеждаване на политеистичните хора от Мека да приемат исляма. Те са се покланяли на 365 бога, като Аллах е бил считан за върховен бог над останалите. За да угоди на арабите езичници и да ги приобщи, Мохамед въвел някои от езическите им ритуали в исляма. Изопаченото му разбиране обаче въвело хората му в грешка, която довела да съвременния ислям

НАДЕЖДА ЗА СПАСЕНИЕ ЗА АРАБИТЕ

Вече има стотици хиляди араби-християни, пръснати по целия свят (например в Ливан, Израел и Египет). Освен вече цитираните текстове, има други стихове, които вдъхват голяма надежда, че още много араби в крайна сметка ще се спасят. Исая 60:1-7 говори за време, в което Господната слава ще се изяви:

Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господна те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената; а над тебе ще осияе Господ, и славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти и царете при бляскавата ти зора. Дигни наоколо очите си и виж: Те всички се събират, идат при тебе; синовете ти ще дойдат от далеч, и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце. Тогава ще видиш и ще се зарадваш, и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; защото изобилието на морето ще се обърне към тебе, имотът на народите ще дойде при тебе. Множеството камили ще те покрият – мадиамските и гефаските камилчета (потомците на Авраам от Хетура); те всички ще дойдат от Сава (потомци на Йоктан); злато и темян ще донесат, и ще прогласят хваленията Господни. Всичките кидарски стада (потомци на Исмаил) ще се съберат при тебе; навайотските овни (потомци на Исмаил) ще служат за тебе; ще се принасят на олтара Ми за благоугодна жертва; и Аз ще прославя славния Си дом.

ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА ДО ДНЕС

От историята на Петдесятница намираме насърчение да вярваме на Бога за спасението на множество араби. Бог прави силно изявление в разказа за Петдесятница за евангелието, което ще бъде прогласено на всички етнически групи. Исус казва, че християните ще получат Святия Дух и ще бъдат свидетели за Него до краищата на земята (Деяния 1:8). По-нататък четем, че в деня на Петдесятница някои от хората, които са били изпълнени с Духа, говорили на арабски за мощните дела на Бога (вижте Деяния 2:11).

От текста става ясно, че Бог иска посланието Му да достигне до арабите. Евангелието е било проповядвано на арабски преди да е проповядвано на английски, френски или испански! Арабите могат също да бъдат благословени с Авраам чрез Христос.