ИСЛЯМСКИЯТ АНТИХРИСТ (3-ТА ЧАСТ) МЮСЮЛМАНСКИЯТ ИСУС

Откъси от бестселъра на Джоул Ричардсън “Ислямският Антихрист”

 

След появата или „издигането“ на Махди, второто по значимост събитие сред Великите знаци, е завръщането на Исус Христос. Разбираемо е, че християните, които обичат Исус се вълнуват от мисълта, че дори мюсюлманите са в очакване на завръщането Му. За жалост, ислямското вярване за това кой е Този Исус, Който ще дойде, и какво ще направи след като пристигне, коренно се различава от това, което християните вярват по отношение на Исус.

Първото нещо, което християните трябва да разберат по въпроса за ислямското вярване по отношение на Исус е, че мюсюлманите, разбира се, отхвърлят идеята, че Исус е бил или е Син на Бога. Според исляма Исус не е Този, за когото Библията Го представя, а именно, Бог в плът. Второ, според ислямското вярване Исус никога не е умирал на кръста за греховете на човечеството. Коранът съвсем конкретно отрича, че Исус въобще е бил разпъван на кръст или че е претърпял смърт. Мюсюлманите вярват, че след чудодейното избавление на Исус от смъртта, което сторил Аллах, Исус бил възнесен жив в небето по подобие на библейския разказ за Илия. От този момент, според вярването на мюсюлманите, Исус е при Аллах и чака възможността Си да се завърне на земята, за да завърши служението и живота Си. При това положение, според ислямската представа, Исус по никакъв начин не е бил „спасител“. За мюсюлманите Исус е бил просто поредният пророк в дългия списък на изпратените до човечеството от Аллах пророци. Специалната титла „Месия“, макар да е запазена в ислямската традиция, е лишена по същество от всички ясно определени от Библията Месиански характеристики. Според свещените писания на исляма, както предстои да видим, завръщането на Исус най-вероятно няма да е, за да възвърне Израелската страна на евреите. Нито пък целта на Исус ще бъде да спаси и освободи верните Си последователи от съществуващото гонение от страна на Антихрист. За да разберем ислямската представа за завръщането на Исус, първо трябва да осъзнаем, че когато Исус се завърне, Той ще се завърне като радикален мюсюлманин!

Тази глава ще очертае ислямските традиции относно завръщането на Исус. В по-голямата си част изложеният по-долу хадис, който се отнася до Исус, не го нарича с името Исус, а вместо това Иса. От време на време, заради нас, мюсюлманите наричат Исус с английската дума за Неговото име, но името, което Коранът Му дава и което повечето мюсюлмани използват, е Иса (или Ееса) ал –Месих (Месията). Други често срещани названия, с които мюсюлманите наричат Исус, са Хазрети Иса (Почитаемият Исус), Иса бин Мариам (Исус, синът на Мария) или Наби Иса (Пророк Исус). Някои от тези названия може да са използвани по-долу.

ЗАВРЪЩАНЕТО НА МЮСЮЛМАНКИЯ ИСУС

Според свещените ислямски традиции завръщането на Исус обикновено се описва като настъпващо точно до Дамаск:

Точно по това време Аллах ще изпрати Христос, синът на Мария, който ще слезе при бялото минаре в източната част на Дамаск, облечен с две одежди в светло жълт цвят, положил ръцете си върху крилата на два ангела. Когато наведе главата си, капки пот ще се стекат от главата му и когато я повдигне, мъниста като перли ще се посипят от нея.1

ПОДЧИНЕН НА МАХДИ

По това време Исус слиза, за да се срещне с армията на Махди, която се приготвя за битка. Това ще се случи точно преди времето за молитва.

Мюсюлмантие все още ще се подготвят за битка, строявайки се в редици. Със сигурност времето за молитва ще дойде и тогава Исус, синът на Мария, ще слезе.2

Въз основа на съответния хадис, ислямските учени изглежда са единодушни, че Махди ще поиска Исус да води молитвите. Тогава Исус ще откаже на тази молба и ще отстъпи на Махди правото да води молитвата.

Пратеникът на Аллах каза: Част от моите хора няма да спрат да се борят за истината и ще надделеят до Деня на възкресението. Той каза: Исус, синът на Мария, тогава ще слезе и техният [на мюсюлманите] командир [Махди] ще го покани да дойде и да ги води в молитвата, но той ще каже: Не, някои от вас са началници над другите. 3

Важният елемент тук, върху който трябва да се наблегне, е, че след това Исус ще се моли, застанал зад Махди, което е пряко обявление за по-ниския ранг на Исус спрямо този на Махди. 4

Исус Христос ще отклони предложението и поканата на имам Махди да дойде и да води мюсюлманите в молитва и ще каже своята молитва, застанал зад имам Махди. 4

Исус (мир да бъдена него) ще дойде и ще извърши нужните молитви, застанал зад Махди, и ще го последва. 5

(Исус) ще следва Махди, господаря на времето, и затова ще принесе молитвите си застанал зад него. 6

ИСУС, ВЕРНИЯТ МЮСЮЛМАНИН

След завръщането си, Исус съобразно със своята идентичност като верен мюсюлманин, ще предприеме ритуалното пътуване до Мека наречено „хадж“:

Пророкът каза: Наистина Синът на Мария ще слезе като безпристрастен съдия и честен управител. Той ще извърви своя път към „хадж“ (посещение на светите места) и ще дойде при гроба ми, за да ме поздрави и аз непремено ще му отговоря!7

 

ИСУС ЩЕ ПОСТАНОВИ ИСЛЯМСКИЯ ЗАКОН

Въпреки че Махди в качеството си на Халиф (вице-регент) и Имам (водач) на мюсюлманите е ясно обрисуван като по-висшестоящ от Исус, се казва, че Исус ще бъде водач на мюсюлманската общност. Според ислямските традиции, главната цел на Исус ще бъде да наглежда установяването  и прилагането на ислямския шариатски закон по целия свят.

В Манар-ал-муниф Ибн Кайм споменава, че водачът… е Махди, който ще помоли Исус да води мюсюлманите в молитва. Исус ще остане на земята, но не като пророк, а като част от Общността (умма) на пророка Мохамед. Мюсюлманите ще го следват като техен водач. Според Шалаби, Махди ще води мюсюлманите в молитва, а Исус ще ги управлява според божествения закон (шариат). 8

Исус, синът на Мария, ще слезе и ще ги води, като отсъжда помежду им според святия Коран и Сунната на пророк Мохамед. 9

ИСУС: НАЙ-ВЕЛИКИЯТ МЮСЮЛМАНСКИ ЕВАНГЕЛИЗАТОР

Ислямската традиция учи, че тъй като Исус ще обяви себе си за мюсюлманин, той ще стане причина много християни да приемат исляма. А относно онези, които не приемат исляма, Коранът заявява, че Исус ще свидетелства срещу тях в Съдния ден:

Сред хората на Писанието (християни и юдеи) няма такъв, който да не повярва в него преди неговата смърт, а в Деня на възкресението той ще е свидетел против тях (Сура 4:159).

В своята книга „Знаци за кийама [последния съд] и идването на Месията” мюфтия Мохамед Шафи и мюфтия Мохамед Рафи Юсмани коментират цитирания по-нагоре стих, като обясняват значението на фразата „ще повярват в него преди смъртта му“ с това, че християните и юдеите ще:

…потвърдят, че той е жив и не е умирал, и че не е Бог или Син на Бога, а (само) Негов (на Аллах) слуга и Пратеник, и Иса (Исус) ще свидетелства срещу онези, които са го наричали син на Бога, т.е. християните, и онези, които са създали невярна представа за него, сиреч юдеите.10

Шейх Кавани, председател на Върховния ислямски съвет в Америка, ясно изразява ислямското виждане относно евангелизаторската роля на Исус, когато Той се завърне.

Подобно на всички пророци, пророк Исус дошъл с божественото послание към хората да се предадат на Всемогъщия Бог, което представлява ислямът. Този стих показва, че когато се завърне, Исус лично ще поправи погрешните представи и тълкувания относно своята личност. Той ще потвърди истинското послание, което донесъл по времето си на пророк и ще отрече някога да се е наричал Божий Син. Нещо повече, при второто си идване той ще препотвърди това, което пророкувал при първото си идване, като свидетелствал за най-главния от пратениците, пророк Мохамед. При второто му идване много немюсюлмани ще приемат Исус като слуга на Всемогъщия Аллах и като мюсюлманин и член на Общността на Мохамед. 11

Ал-Садир и Мутари също изразяват подобно очакване:

Исус ще слезе от небето и ще приеме каузата на Махди. Християните и евреите ще го видят и ще разпознаят истинския му ранг. Християните ще изоставят вярата си в своето божество (цитирано дословно). 12

ИСУС ЩЕ ПРЕМАХНЕ ХРИСТИЯНСТВОТО

Жизненоважно е да разберем, че според ислямските традици и вярвания, когато Исус се завърне, той не просто ще дойде, за да обърне повечето християни към исляма, но буквално ще заличи напълно християнството. Този факт става ясен, когато анализираме една добре позната и често споменавана традиция, която говори за четири конкретни неща, които Исус ще направи, когато се завърне. Казва се, че Исус:

1.    Ще счупи кръстовете.
2.    Ще избие всички свине.
3.    Ще отмени данъка джизие (който мюсюлманите налагат на немюсюлманите).
4.    Ще убие мюсюлманския антихрист и неговите последователи.

Пророкът каза: Няма пророк между мен и него, тоест, Исус. Той ще слезе (цитирано дословно) (на земята)… Ще счупи кръстовете, ще убие свинете и ще премахне данъка джизие. Аллах ще погуби всички религии освен исляма.13

Трите действия – счупването на кръстовете, убиването на свинете и отменянето на данъка джизие – са основани на идеята, че Исус ще унищожи всички религии  по земята с изключение на исляма. Шафи и Юсмани обясняват, че „счупването на кръста“ означава „премахване на поклонението пред кръста“. Няколко от моите приятели мюсюлмани, с които съм разговарял, изразиха своето разбиране на тази традиция: Исус ще счупи или премахне всички кръстове, които се намират по покривите или камбанариите на църквите по цялата земя. С тези си действия Исус ясно ще заяви своето неодобрение към лъжовната идея, че някога е бил разпънат на кръст. Убиването на свинете е, за да „се опровергае християнското вярване за неговата законност“. 14 Причината за премахването на данъка джизие (принудителния данък на глава от населението, който немюсюлманите трябва да плащат, за да живят на мюсюлманска територия) се основава на идеята, че когато Исус се завърне, този данък няма да се приема повече. Единственият избор, който християните ще имат, е да приемат исляма или да умрат. В „Предвещания и пророчества за Съдния ден” Сидик М. А. Велянкод заявява:

Исус, синът на Мария, скоро ще слезе сред мюсюлманите като справедлив съдия… Затова Исус ще отсъжда според ислямския закон… от всички хора ще се изисква да приемат исляма и няма да има друг вариант за избор. 15

Дори Харун Яя подобно потвърждава това мнение в своята книга „Исус ще се завърне“, когато казва: „През този период Исус ще премахне всички системи на неверие“. 16

Юристи мюсюлмани също потвърждават тези тълкувания: вземете, например, управлението на Ахмед ибн Нагиб ал-Мисри (починал 1368г.) от „Упованието на пътника”, класическото ръководство на Шафи за ислямски правни науки:

„…времето и мястото за [наложения данък на глава от населението] е преди окончателносто слизане на Исус (да бъде мир на него). След окончателното му идване, единствено ислямът ще бъде приеман от тях, тъй като събирането на наложения данък е в сила единствено до идването на Исус (да бъде мир на него и на нашия Пророк)…” 17

ИСУС – УБИЕЦЪТ НА ЕВРЕИТЕ

Освен „постижението“ да премахне християнството в световен мащаб, друга главна задача на Исус е да убие една личност, наречена Деджал, или мюсюлманския вариант на Антихрист. Исус не само ще убие Деджал, но също така и всички негови последователи, които съответно ще са предимно евреи. В статия, озаглавена „Кой е злият Деджал?“, Мохамед Али Ибн Зубайр развива тезата:

Яхудите (евреите) от Исфахан ще бъдат неговите (на Деджал) основни последователи. Освен че ще има последователи главно яхуди, също така и много  жени ще го следват. 18

Велянкод обяснява, че една от главните причини за завърщането на Исус е „да опровергае евреите по спорния въпрос, че са убили Исус… Само че Исус ще убие тях, включително и техния водач, Антихрист”. 19 Изреждайки събитията от последното време по реда на настъпването им, Мохамед Али Ибн Зубайр, автор на „Знаците на кийама (Съдния ден)”, започва:

Неговите последователи, яхудите, ще наброяват 70 000… (След това) Хазрети Иса (почитаемият Исус) убива Деджал при Портата Худ, близо до Израелското летище, в долината Ифик. Ще настъпи последната битка между яхудите, и мюсюлманите ще бъдат победители.20

В някоя от следващите глави ще обсъдим по-подробно „последната битка“ между евреи и мюсюлмани. Но засега е важно да помним, че когато тази последна битка, (или по-точно последното клане) настъпи, според ислямската традиция именно мюсюлманският Исус ще бъде главният й подстрекател.

ИСУС: ДОБЪР СЕМЕЕН МЮСЮЛМАНИН

Трябва да изтъкнем още една последна страна от завръщането на мюсюлманския Исус. След като обръща света към исляма и убива неверниците – Деджал и неговите последователи – за Исус се казва, че той се жени, има деца и в крайна сметка умира:

Пророкът каза: Няма пророк между него и мен, тоест, Исус… Той ще унищожи Антихрист и ще живее на земята в продължение на четиридесет години, след което ще умре. Мюсюлманите ще се молят за него. 21

След слизането си (цитирано дословно) на земята, Исус ще се ожени. Той ще има деца и ще остане на земята 19 години след като се ожени. После ще умре и мюсюлманите ще извършат за него погребална молитва и ще го погребат до Пророк Мохамед. 22

ОБОБЩЕНИЕ

Нека сега отново разгледаме отличителните характеристики и действия на мюсюлманския  Исус при завръщането му на земята:

1.    Казва се, че Исус ще се завърне в последните дни на земята близо до една джамия в Дамаск.
2.    Той ще пристигне в момент, когато Махди и неговата армия ще се подготвят за молитва.
3.    Махди ще му предложи да води молитвата, но той ще отклони молбата в  израз на пряко уважение към Махди, когото Исус обявява за водачът на мюсюлманите.
4.    След това, като подчинен, той ще застане за молитва зад Махди.
5.    Той ще бъде верен мюсюлманин.
6.    Ще предприеме поклонническо пътуване до Мека.
7.    Ще посети гроба на Мохамед и ще го поздрави, при което Мохамед ще отвърне на поздрава му от гроба.
8.    Ще унищожи християнството.
9.    Ще отмени данъка джизие, като по този начин остави единствения вариант за избор на евреите и християните – да приемат исляма или да умрат.
10.  Ще установи ислямския шариат (закон) по цялата земя.
11.   Ще убие Антихрист и неговите последователи, състоящи се предимно от евреи и жени.
12.  Ще остане на земята приблизително още четиридесет години, като през това време ще се ожени, ще има деца и след това ще умре.

Както видяхме съвсем ясно, мюсюлманският Исус се различава много от библейския Исус както по естеството си, така и в действията си. Вместо да дойде и да царува в Ерусалим като Цар и Месия над цялата земя, Исус идва, за да обърне света към исляма или да убие онези, които откажат да го приемат. Вместо да дойде, за да спаси и избави верните християни и евреи, той идва, за да ги убие и изколи. В някоя от следващите глави ще обсъдим малко по-подробно това, което Библията казва относно завръщането на Исус.

Сравнение между библейския Антихрист и Махди <<назад><напред>> Сравнение на фалшивия пророк с мюсюлманския Исус

БЕЛЕЖКИ:

1.      Sahih Muslim Book 041, Number 7015

2.      Sideeque M.A. Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies (Scarborough, Canada, 1999), p. 351

3.      Sahih Muslim, Book 001, Number 0293, Narrated by Jabir bin ‘Abdullah

4.      Veliankode, p. 350

5.      Sais I-Nursi, The Rays, The Fifth Ray, p. 493, as quoted in Harun Yahya, Jesus will Return, (London, Ta Ha, 2001), p. 66

6.      Ayatullah Baqir al-Sadr and Ayatullah Murtada Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, p. 3

7.      Hakim Mustadrak (2:651) # 4162 as related by Abu Harayra quoted in Kabbani, p. 237

8.      Sahih Ashrat as-Sa’at, as quoted in Kabbani, p. 236

9.      Veliankode, p. 351

10.  Mufti Mohammad Shafi and Mufti Mohammad Rafi Usmani, Signs of the Qiyama and the Arrival of the Maseeh, (Karachi, Darul Ishat, 2000), p. 60

11.  Kabbani, p. 237

12.  Al-Sadr and Mutahhari, prologue p. 3

13.  Sunan Abu Dawud, Book 37, Number 4310, Narrated by Abu Hurayrah: see also Sahih Bukhari Volume 3, Book 43, Number 656

14.  Shafi, Usmani, p. 59

15.  Veliankode, p. 358

16.  Yahya, p.52

17.  The Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper, a Classic Manuel of Islamic Sacred Law, Translated by Noah Ha Mim Keller, (Amana Publications, Beltsville Maryland, revised 1994) p. 603.

18.  Muhammad Ali Ibn Zubair WhoIis the Evil Dajjal (the “anti-Christ”)?  Online article from http://www.islam.tc/prophecies/masdaj.html

19.  Veliankode, p. 360, Sahih Bukhari Volume 3, Book 43, Number 656

20.  Muhammad Ali Ibn Zubair, The Signs of Qiyama, translated by M. Afzal Hoosein Elias at http://members.cox.net/arshad/qiyaama.html

21.  Sunan Abu Dawood, Book 37, Number 4310 Narrated by AbuHurayrah:

22.  Tirmidhi, as quoted in Jesus (Isa) A.S. in Islam, and his Second Coming by Mufti A.H. Elias in http://www.islam.tc/prophecies/jesus.html

Сравнение между библейския Антихрист и Махди <<назад><напред>> Сравнение на фалшивия пророк с мюсюлманския Исус

ИСЛЯМСКИЯТ АНТИХРИСТ (4-ТА ЧАСТ) СРАВНЯВАНЕ НА ФАЛШИВИЯ ПРОРОК С МЮСЮЛМАНСКИЯ ИСУС

Откъси от бестселъра на Джоул Ричардсън “Ислямският Антихрист”

Удивително е, че общите характеристики между библейските и ислямските разкази за Последните времена не се изчерпват с Антихрист и Махди. Ако беше така, тогава щяхме по-лесно да приемем множеството сходни характеристики като чиста случайност. Паралелът обаче не спира с Антихрист и Махди, а отново съвсем ясно, се простира и до личността, известна от Библията като Лъжепророка, и човека, когото ислямът нарича Иса ал-Месих – Исус Месията.

Конкретният план на Сатана през вековете е представен ясно в Библията. Библията учи, че Сатана ще издигне не един, а двама човека, които ще използва като свои агенти на земята, за да заблуди хората да не се покланят на Единия Истинен Бог. Първият човек, когото Сатана ще използва, е Антихрист. Вече изучавахме неговата роля в пета глава. Вторият човек е познат библейски като Лъжепророка. Сега ще разгледаме неговата роля…

НЕЧЕСТИВОТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ АНТИХРИСТ И ЛЪЖЕПРОРОКА

По природа взаимоотношението между библейския Лъжепророк и Антихрист е, така да се каже, като между престъпници. Едва в последната книга на Библията научаваме за Лъжепророка. Апостол Йоан беше първият и единствен автор на Писанията, който получи откровението относно този сподвижник на Антихрист. В Откровение, глава тринадесет, Йоан ни представя един човек, описан като „другия звяр“, за когото по-нататък в Откровение се говори като за Лъжепророка:

След това видях друг звяр, излизащ от земята. Той имаше два рога като агне, но говореше като змей. Той действаше с властта на първия звяр и накара земята и нейните жители да се покланят на първия звяр… И извърши велики и чудни знамения, като дори направи така, че огън да слезе от небето върху земята пред погледа на всички хора. Поради знаменията, които му бе дадено да извърши от името на първия звяр, той заблуди жителите на земята… (Откровение 13:11-14).

От този пасаж можем да определим някои неща, свързани с Лъжепророка. Първо, той е наречен „звяр“ – подобно на Антихрист, той е човек, обладан от сатана. Той представлява още една човешка пионка в ръцете на Змея, прокарвайки волята на Змея на земята. Но вместо десет, той има само два рога. Роговете говорят за власт. Силата и властта на Лъжепророка са явни, но далеч не се доближават до тези на Антихрист, за когото се казва, че има десет рога. Виждаме също така, че Лъжепророкът е чудотворец. Сред многото чудеса, за които се твърди, че ще извърши, един се споменава конкретно: Казва се, че ще направи така, че огън да слезе от небето. Главната причина за извършване на чудотворни знаци от страна на Лъжепророка е, за да накара жителите на земята да следват и дори да се покланят на Антихрист. Двамата са обрисувани като отбор, в партньорство с една обща цел – измама, съблазняване и примамване на всеки, който се покланя на Йахве, Бога на Библията.

НЕЧЕСТИВОТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ МАХДИ И МЮСЮЛМАНСКИЯ ИСУС

По подобен начин в ислямския разказ за последните дни не виждаме само една личност, която да дойде, за да спаси света, а намираме един екип. Откриваме и Махди, и Мюсюлманския Исус. И както в случая с Антихрист и Лъжепророка, установяваме, че единият ясно изпълнява поддържаща роля, докато другият е водач. Докато Махди е ясно представен като „Вице–регента (Халифа) на Аллах” 1, Исус е описан като един, който ще „прегърне каузата на Махди“ 3 и „ще го следва“ 2. Партньорството между Махди и Исус е като между водач и неговия подчинен. Както вече видяхме, и ще продължим да виждаме, партньорството между Махди и Исус е наистина нечестиво – особено ако не си мюсюлманин и нямаш намерение да станеш такъв.  Ако случаят е такъв, ти си обречен на смърт – просто и ясно. Мюсюлманският Исус е изкривен вариант на библейския Исус, който казва:

Защото Аз дойдох от небето не да върша Своята воля, но волята на Този, който ме изпрати. И това е волята Му; да не изгубя нито един от всички, които ми е дал, но да ги възкреся в последния ден. Защото волята на Моя Отец е всеки, който гледа към Сина и вярва в Него, да има вечен живот и Аз ще го възкреся в последния ден“ (Йоан 6:38-40).

Вместо да прегърне „казузата“ на Отец, мюсюлманският Исус прегръща каузата на Махди. Вместо да спаси вярващите в Него, които Отец е положил под надзора Му, мюсюлманският Исус ще изколи онези, които са останали верени на думите на Исус, намиращи се в Библията. Мюсюлманският Исус не е нежният, но силен пастир, описан в евангелията, а по-скоро е самият Вълк в овчарски дрехи.

ЛЪЖЕПРОРОКЪТ КАТО ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА АНТИХРИСТ

Идването на беззаконника (Антихрист) се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог изпраща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа, за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата (2 Солунци 2:9-12).

И видях друг звяр, който излизаше от земята… И вършеше голями знамения, дори предизвика и огън да слиза от небето на земята пред човеците (Откровение 13:11,13).

В Библията виждаме, че Лъжепророкът ще дойде с „всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата, за да заблуди онези, които погиват“. Той ще извърши велики и чудни знамения, като дори направи така, че огън да слезе от небето, за да измами земните жители. Но след като чудодейната му сила не успее да обърне всеки човек на земята, главната му цел ще стане да установи система, при която жителите на земята ще имат само два избора: да се поклонят на Антихрист или да бъдат убити. Казва  се, че Лъжепророкът ще създаде някакъв „образ“, вероятно някаква форма на идол или статуя, която ще има способността да „говори“. Предстои да видим точно какъв ще бъде този „образ“.

На него (Лъжепророка) беше дадена власт да даде дишане на образа на звяра, така че той да може да проговори и да направи да бъдат избити онези, които отказаха да се поклонят на образа на звяра (Откровение 13:15).

Има нещо твърде необичайно, свързано с този образ, който „можеше да говори и да направи да бъдат избити онези, които отказаха да се поклонят на образа на звяра“. По някакъв начин самият образ ще има способността да привежда в действие закона на Лъжепророка; ще има способността да прави така, че хората да бъдат убивани. Това изглежда има допирни точки с позорния „белег на звяра“, който е част от системата на Лъжепророка. Всички земни жители „ще бъдат принудени – малки и големи, богати и бедни, свободни и роби – да сложат знак върху дясната си ръка или челото си, така че никой да не може да купува или продава, освен ако не носи белега, който представлява името на звяра или числото на неговото име“ (Откровение 13:17).

Така, библейски казано, Лъжепророкът е изпълнителят на световното движение за поклонение пред Антихрист. Представете си за момент един извършващ чудеса евангелизатор, който е напълно обладан от сатана и който отказва да приеме „не“ за отговор под заплаха със смърт. Точно това ще представлява Лъжепророкът.

МЮСЮЛМАНСКИЯТ ИСУС КАТО ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАХДИ

Според исляма по подобен начин фалшивият мюсюлмански Исус ще бъде най-великият евангелизатор, който светът някога ще е виждал. В това отношение той отговаря съвършено на описанието на Лъжепророка! Виждаме, че фалшивият мюсюлмански Исус, подобно на Лъжепророка, идва, за да обърне християнския свят към една нова религия. В случая на мюсюлманския Исус религията, разбира се, е ислямът:

Когато се завърне, Исус лично ще поправи неправилните представи и тълкувания по отношение на своята личност. Той ще потвърди истинското послание, което е бил донесъл във времето си на пророк и ще отрече някога да се е наричал Божий Син. Освен това, при второто си идване Той ще препотвърди това, което беше пророкувал при първото си идване, като свидетелства за най-главния от Пратениците, пророк Мохамед. При второто му идване много не-мюсюлмани ще приемат Исус като слуга на Всемогъщия Аллах и като мюсюлманин и член на Обществото на Мохамед. 4

Макар и базирайки се единствено върху това описание, изглежда, че силата на Исус да обръща хора към друга вяра се основава повече върху елементарния факт на убедителността на неговите думи, присъствие и действия, отколкото върху някакви конкретно споменати чудеса. Точно както Лъжепророка, обаче, мюсюлманският Исус отказва да приеме „не“ за отговор. Както видяхме по-рано, Исус, заедно с Махди, ще постанови ислямския закон по цялата земя и с това ще отмени данъка джизие или харадж, който всички немюсюлмани исторически са имали като вариант да плащат в замяна на „защита“, което много наподобява на „защитата“, която мафиотските босове са изтръгвали от бизнесите в своята област. След като данъкът джизие бъде отменен, „от всички хора ще се очаква да приемат исляма и няма да имат друг избор“. 5 Но какво ще стане, ако някой откаже да смени вярата си? Тогава, както вече видяхме, водачите на така наречената „религия на мира“, Махди и мюсюлманският Исус, ще направят така, че да ги убият.

ЛЪЖЕПРОРОКЪТ КАТО ЕКЗЕКУТОР

От библейското описание на Лъжепророка научаваме, че основният мотив, скрит зад плана за създаване на този „образ в чест на звяра“ е, за да бъдат убити онези, които откажат да му се покланят:

Той мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от меч и оздравя. И му беше позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра (Откровение 13:14,15).

По-нататък има конкретна препратка към точния начин, по който хората ще бъдат убивани:

Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради свидетелството за Исус и заради Божието слово. Те не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ и не бяха приели белега на челото или ръката си (Откровение 20:4).

Библията ни казва, че онези, които откажат да участват в системата, установена от Лъжепророка, и откажат да се покланят на Антихрист или на неговия образ, ще бъдат убити. Конкретният начин, който ни посочва Библията, е обезглавяване. Ще обсъдим този факт по-подробно в някоя от следващите глави. Лъжепророкът ще бъде най-големият палач, който светът някога е познавал.

МЮСЮЛМАНСКИЯТ ИСУС  КАТО ЕКЗЕКУТОР

С какво е по-различен мюсюлманският Исус? Вече изследвахме ислямските традиции, които твърдят, че Исус ще премахне данъка джизие, оставяйки по този начин  на християните и евреите по цял свят само две възможности: да приемат исляма или да умрат.

Исус, синът на Мария, скоро ще слезе сред мюсюлманите като справедлив съдия… Следователно Исус ще отсъжда според ислямския закон… от всички хора ще се изисква да приемат исляма и няма да има друг вариант. 6

Времето и мястото за [данъка на глава] е преди последното слизане на Исус. След последното Му идване единствено ислямът ще бъде приеман от тях, понеже събирането на данъка на глава е в сила само до идването на Исус. 7

Видяхме също така ислямски традиции, които обрисуват Исус като водач на армия, която изколва десетки хиляди евреи, за които се казва, че са последователи на Деджал (Антихрист).

Яхудите (евреите)… ще се основните му последователи. 8

Иса (Исус) убива Деджал при портата Худ, близо до Израелското летище, в долината Ифик.  Ще настъпи последната битка между Яхудите и мюсюлманите ще бъдат победители. 9

В Последния Час мюсюлманите ще се бият с евреите. Тъй като евреите са неразделна част от армията на Деджал, а мюсюлманите са войници на пророка Исус, те ще воюват помежду си и мюсюлманите ще бъдат победоносни, докато дори камъкът и дървото кажат: Ела тук, мюсюлманино, зад мен се крие евреин; убий го. 10

И библейският Лъжепророк, и мюсюлманският Исус са описани като установяващи законова система, която ще наложи масова екзекуция на всеки, който откаже да приеме новата световна глобална религия.

ЗМЕЙ В ОВЧИ ДРЕХИ

Всички сме чували израза „Вълк в овчи кожи“. Повечето хора не знаят, че Исус е авторът на това изказване. Интересното е, че когато Исус въведе този израз, Той имаше предвид конкретно фалшивите пророци. Точната фраза беше: „Пазете се от лъжепророците. Те идват при вас в овчи дрехи, но отвътре са вълци грабители“ (Матей 7:15). По подобен начин Лъжепророкът, пред когото останалите фалшиви пророци са бледа сянка, е описан от апостол Йоан като един, който „имаше два рога като агне, но говореше като змей“ (Откровение 13:11). С това се има в предвид, че Лъжепророкът ще се представя като мек и кротък – личност с подобен на „агне“ характер – но отвътре този човек ще бъде буквално обладан от самия сатана. Той ще е изпълнен с измама, убийство, ярост и омраза. Целта му ще бъде да заблуди колкото се може повече хора да се поклонят на Змея.

Твърде е възможно външното представяне на Лъжепророка като „агне“ да сочи към идеята, че Лъжепророкът буквално ще претендира, че той е Агнето, Исус Христос (Йоан 1:36; Откровение 5:6,13). Това би било логично, ако се вгледаме по-внимателно в предупрежденията, които Исус отправи към Своите последователи в Матей глава 24. Многократно Исус предупреждава Своите ученици за множеството лъжепророци, които ще се появят в Последното време, но в най-първото Си предупреждение, което отправя към тях, когато учениците Му Го питат за характеристиките на последното време преди Неговото завръщане, Той казва: „Внимавайте никой да не ви заблуди. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: „Аз съм Христос“, и ще заблудят мнозина“ (Матей 24:4,5). Макар да не вярвам, че всеки фалшив пророк, който ще се появи в последното време, ще твърди буквално, че е Христос, от този пасаж става ясно, че някои ще твърдят така. И ако Лъжепророкът от Откровение 13 е прототипът и самият модел за всички останали фалшиви пророци, има основание да се смята, че Лъжепророкът ще твърди за себе си, че е самият Исус Христос. Това, разбира се, е идеален и брилянтен (макар и безкрайно зъл) план. Кой според вас би бил по-добър ваш поддръжник и главен служител на пропагандата от някой, за когото по-голямата част от света вярва, че е самият Исус Христос? Изглежда, че именно това Сатана е планирал за Антихрист/Махди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мюсюлманите много обичат да използват Исус като евангелизаторско средство сред християните. Публикувани са множество мюсюлмански книги, които възхваляват величието на Исус и изразяват дълбока любов към Него. Един мюсюлмански уебсайт дори заявява, че „Исус ме доведе до исляма“. Мюсюлманите използват Исус като примамка, за да привличат християните и да ги убеждават в истината на исляма. Но рекламираният ислямски Исус е много различен от мюсюлманския Исус, който идва да разкрие истинската си самоличност като най-радикалния от мюсюлманите фундаменталисти. Този Исус, който се завръща според мюсюлманската традиция, кара Осама бен Ладен да изглежда като начинаещ. Той е обрисуван като идващ да установи ислямския закон по лицето на земята, с което да узакони екзекутирането на всеки, който откаже да приеме исляма. Той е описан като предводител на армия, която ще избие десетки хиляди евреи, за които се казва, че са последователи на Деджал. Ако някога съществува човек, който с право да бъде описан като „звяр“, тогава със сигурност, мюсюлманският Исус е такъв човек.

Мюсюлманите очакват да дойде човек, който ще твърди, че е Исус Христос. Той ще бъде представен като агне. Ако някога се появи такъв човек, той ще твърди, според ислямската традиция, че е бил жив в небето през последните две хиляди годинив очакване да се завърне на земята, за да завърши живота си и да изпълни своята мисия на земята. Такъв човек ще бъде лъжец. Той ще бъде истински ученик на своя господар, бащата на лъжата. Той ще дойде, за да изпълни това, което Библията представя като най-горещите желания на сатана: или да измами християните и евреите – даже и целия свят, за да му се поклонят, или да ги изколи. В Библията виждаме, че точно това са целите, с които Сатана дава власт на Лъжепророка. Библейското описание на Лъжепророка и ислямското описание на мюсюлманския Исус се припокриват по всички основни точки.

Мюсюлманският Исус <<назад><напред>> Възродената ислямска империя на Антихрист

БЕЛЕЖКИ:

1.      Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084 as quoted in Shaykh Muhammad Hisham Kabbani, The Approach of Armageddon? An Islamic Perspective (Canada, Supreme Muslim Council of America, 2003), p. 231

2.      Ayatullah Baqir al-Sadr and Ayatullah Murtada Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, p. 3

3.      Sais I-Nursi, The rays, The Fifth Ray, p. 493, as quoted in Harun Yahya, Jesus Will Return, (London, Ta Ha, 2001), p. 66

4.      Kabbani, p. 237

5.      Mufti Mohammad Shafi and Mufti Mohammad Rafi Usmani, Signs of the Qiyama and the Arrival of the Maseeh, (Karachi, Darul Ishat, 2000), p. 59

6.      Sideeque M.A. Veliankode, Doomsday Portents and Prophecies (Scarborough, Canada, 1999) p. 358

7.      Ahmad ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller and Tools of the Worshipper, a Classic Manuel of Islamic Sacred Law, Translated by Noah Ha Mim Keller, (Amana Publications, Beltsville Maryland, revised 1994) p. 603.

8.      Who is the evil Dajjal (the “anti-Christ”)? by Mohammed Ali Ibn Zubair Ali http://www.islam.tc/prophecies/masdaj.html

9.      Muhammad Ali Ibn Zubair, The Signs of Qiyama, translated by M. Afzal Hoosein Elias from the original (with references): ” Aalalaat-e-Qiyyamat aur Nuzul-e-Eesa.”

10.  Veliankode, p. 218

Мюсюлманският Исус <<назад><напред>> Възродената ислямска империя на Антихрист


 

ВОЙНАТА НА БОГ С ТЕРОРА (2-РА ЧАСТ) – СЪПОСТАВКА НА МАХДИ С АНТИХРИСТ

Откъси от бестселъра “Войната на Бог с терора – ислям, пророчество и Библията” от Уалид Шоебат и Джоул Ричардсън

ГЛАВА 12

МАХДИ

Можете да смятате това за чисто съвпадение. След като приключа с представянето на десетките прилики между ислямската система и тази на Антихрист, няма да можете да твърдите, че това е просто съвпадение. Можете да съставите графика и по законите на вероятностите да се опитате да пресметнете действителните шансове за случайно съвпадение. Аз лично предполагам, че вероятността за случайност е едно на трилиони. Бихте ли заложили и петдесет стотинки на подобна вероятност? Ако не, тогава защо си играете на хазарт със собствената си душа? Но това, което би трябвало да уплаши много всеки, е, че тази история за Антихрист не е просто кошмарна приказка, която човек чете от някакви древни свещени текстове, а бързо настъпваща действителност направо пред очите ни.

ХАЛИФАТ

Според ислямската традиция, Махди не се появява само като смътен велик религиозен водач; той ще се върне, за да установи наново длъжността на халифа. Ислямът заповядва на своите последователи: „Ако го видите, отдайте му своята преданост, дори ако трябва да лазите по лед, защото той е вице-регента (халифа) на Аллах, Махди”. Защото той ще постеле пътя и ще установи управлението на семейството [или общността] на Мохамед… Всеки вярващ ще бъде задължен да го подкрепя”.

ХАДИС

Накратко, хадисите или сунните са записи на думите и делата на „пророка” Мохамед. С други думи, Коранът е „така казва Аллах”, а хадисите са „така казва Мохамед”. Изключително важно е да се разбират хадисите, когато се дебатира с мюсюлмански апологети. Винаги, когато немюсюлманин повдига въпроса за ислямския тероризъм, стандартният мюсюлмански апологет почти неминуемо ще каже нещо от рода на: „Покажете ми и един стих в Корана, който учи на насилие?” Това е била обичайната техника за отбиване на западняците. Какъвто и стих да се предложи, в последствие той бива обясняван със значението на самоотбрана или като заповеди, които са им били дадени само по конкретен повод. С други думи, всичките заповеди в Корана, които призовават мюсюлманите към джихад, са отживелица и неприложими за днес.

Но това си е чиста проба измама. Публичния образ, спомняте ли си? Първата реакция на подобен въпрос трябва винаги да бъде следният въпрос: „Смятате ли, че Мохамед е най-добрият авторитет за тълкуване на Корана?” С други думи, дали хадисите са авторитетни за всички мюсюлмани? Това води до „шах и мат” в стила на Исус, защото ако един мюсюлманин отрече авторитета на хадисите, значи той отрича авторитета на Мохамед като пророк. Най-често някой глупав мюсюлманин ще каже, че не вярва в много от хадисите (по-конкретно в онези, които вие цитирате в хода на дискусията). Но този спор винаги приключва веднага, щом се даде силният стих от Корана, който гласи: „О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас. И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден…” (Коран 4:59). След това, в съответствие с тази заповед от Аллах, всеки мюсюлманин, който отрича хадисите, отрича не само заповедта на Аллах, но и самия Аллах. Това може да се сравни с това християнин да отрече Новия завет. В действителност повечето глупави мюсюлмани съвсем не отричат хадисите – те ги отричат само пред вас.

Малцина западняци осъзнават, че на мюсюлманите е позволено да скриват истината по този въпрос, когато разговарят с немюсюлмани. Сунната е толкова важна за мюсюлманина, колкото и Новият завет за християнина. „Сунната е всичко извън Корана, което идва от Пратеника на Аллах. Тя обяснява и дава подробности за законите, намиращи се в Корана.” Няма сериозни учени днес, които биха отрекли близо 200-те заповеди, намиращи се в хадисите, които насърчават напълно джихада чрез меч – включително и непровокираните нападения с единствената цел за засилване на поклонението на Аллах.

Никога не забравяйте, че разликата между исляма и християнството може да бъде обобщена с едно изречение – християнството е Голгота, ислямът е кавалерия. Целта на Мохамед, халифа, Махди и всички покорни мюсюлмани, е постигането на една единствена цел – засилване славата само на Аллах като върховен бог чрез джихад; най-напред подкана, след това война, докато не остане нито един, който да не казва: „Няма Бог освен Аллах и Мохамед е неговият Пратеник”. Аллах заповядва на всичките си последователи да се включат в джихад, докато буквално не остане никой на земята, който да не се покланя на Аллах: „Апостолът на Аллах каза: ‘Заповядано ми е да се бия с хората, докато кажат: Никой няма правото да му се покланят, освен Аллах’”.

ХАЛИФ

Исторически погледнато, халифът е висшият политически, военен и административен водач на всички мюсюлмани по целия свят. Опитайте се да разберете това по следния начин: халифът по същество е наместник на Мохамед, както папата е наместник на Христос за католиците по цял свят. Длъжността и управлението на халифа е познато като халифат. Това е единствената форма на управление, която е напълно разрешена и одобрена от ислямското право.

Но от 1924 г. насам, след близо четиринадесет века на „божествено царуване”, длъжността на халифа най-накрая беше премахната. Днес движението сред целия мюсюлмански свят за възстановяване на халифата избухва с вулканична сила. Със заповедта двете седалища на Махди и на халифа да бъдат в едно, Мохамед е казал: „Ще има халиф през последния период от моята умма… Той ще бъде имам Махди”. С други думи, този последен халиф, където и да бъде установен, ще бъде Махди от Последните времена.

МЮСЮЛМАНСКИЯТ ИСУС

Вторият, най-важен мюсюлманския образ от последните времена, е Иса-Алмасих, мюсюлманският Исус. Ислямските разкази относно Исус коренно се различават от историческия и библейския Исус. Ислямският Исус по никакъв начин не е „спасител”, нито изкупител. Той е просто поредният пророк сред цялата върволица от пророци, изпратени от Аллах. Специалното звание на Месия, макар и да е запазено в ислямската традиция, всъщност е лишено от каквито и да било истински библейски месиански качества. Според исляма Исус няма да възвърне нацията на Израел на еврейския народ. Нито целта на Исус ще бъде да спаси и избави верните Си последователи от съществуващото преследване от страна на Антихрист. В исляма Исус се връща като радикален мюсюлманин, за да поведе мюсюлманските армии, да сложи край на християнството и да избие евреите. Колкото и иронично и извратено да звучи, именно това фундаменталните мюсюлмани по целия свят вярват и очакват. Дали апокалиптичните християни също поддържат това учение?

ГЛАВА 17

И ДВАМАТА ТВЪРДЯТ, ЧЕ СА МЕСИЯТА

Махди е за мюсюлманите това, което е Христос за християните – Той е техният очакван спасител: „Фигура, по-легендарна от тази на Махди, Очакваният Спасител, не е била виждана през историята на човечеството. За окончателното спасение на човечеството той е като Полярната Звезда на надеждата, в която човечеството е вперило взор” – пише Аятулах Бакир-Ал-Садр – покойният тъст на скандалния за Ирак Муктада ал-Садр в своята книга „Очакваният Спасител”.

Професорът в Университета на Вирджиния Абдулазиз Абдулхюсеин Сахедина в своя научен труд „Ислямското месианство” е съгласен: „Терминът ‘месианство’ в ислямския контекст често се използва като превод на важното понятие на една есхатологична фигура, Махди, който като предопределен водач „ще се издигне”, за да предприеме една велика социална трансформация с цел да възстанови и подреди всички неща под божествено ръководство. Така ислямският месия въплъщава стремежите на своите последователи за възстановяване на чистотата на Вярата, което ще донесе истинско и непокварено водителство за цялото човечество, създавайки справедлив социален ред и свят, свободен от потисничество, в който ислямското откровение ще бъде норма за всички нации”.

Дори и строгият и умерен Шейх Кабани, любимецът на консервативните американци, очаква този Махди като главна месианска фигура на исляма: „Евреите очакват Месията, християните очакват Исус, а мюсюлманите очакват и двамата – Махди и Исус. Всички религии ги описват като мъже, които идват, за да спасят света”.

Това, което мюсюлманите не осъзнават, е, че  те очакват Антихрист. Исус предупреди: „Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, дори и избраните. Ето, предсказах ви” (Матей 24:24-25).

ЮДЕЙСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА АНТИХРИСТ

Повечето християни не знаят, че когато става въпрос за дефиницията на Антихрист, юдаизмът е съгласен с тях: „Сатана Армилий, когото неевреите [християните] наричат Антихрист”. Легендата за Армилий, както е наричан, е представена в Мидраш Отот хамашиа Мидрешеи Геулла и е документирана в Таргумите. Почитаемият средновековен юдейски мъдрец Саадия Гаон записва, че през Последните времена – точно преди епохата на изкуплението – една фигура на Анти-Месия (Антихрист) ще се надигне и впусне в битка срещу юдейския Месия. Юдейският Месия ще убие Армилий и по този начин ще въведе Месианската епоха на изкуплението за еврейския народ и света.

Дори сатанинската му връзка е записана от юдейските тълкуватели: „Този Армилий [Антихрист] ще заблуди целия свят да повярва, че той е Бог и ще царува над целия свят. Той ще дойде с десетима царе и заедно ще воюват срещу Ерусалим”.

В светлината на това и когато става въпрос за Антихрист, макар и в спор по основните различия в теологията, християните и юдеите трябва да се обединят в борба срещу махдизма, който е определен да „управлява хората чрез сунната на техния Пророк и да установи исляма на земята”. Те твърдят, че „ислямът ще бъде победоносен над всички останали религии” и само ислямът ще се практикува.

Както можем да видим, всички описания на Махди според исляма съответстват с тези на Антихрист, които се виждат в Библията.

ГЛАВА 19

И ДВАМАТА ВЪРШАТ ЛЪЖЛИВИ ЧУДЕСА

Библията заявява, че Антихрист ще покаже свръхестествени знамения и ще извърши лъжливи чудеса, за да убеди света, че той действително е очакваният Месия: „И тогава ще се яви беззаконният… този, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса” (II Солунци 2:8-9).

Приликите между Махди и Антихрист тук са явни. Ислямската традиция дори потвърждава следното: „Аллах ще му даде сила над вятъра и дъжда и земята ще се разлисти. Той ще раздава богатство щедро, стадата ще изобилстват, а уммата [империята на исляма] ще бъде огромна и на почит…” За Антихрист се казва, че ще произведе всякакви лъжливи чудеса, докато за Махди се казва, че ще има свръхестествена власт над природата. Това е още една явна аналогия, която да добавим към графиката на вероятността. Но не оставяйте още химикалките си – ние едва започваме.

ГЛАВА 23

И ДВАМАТА ЦАРУВАТ НАД ДЕСЕТ ДУШИ

След като Антихрист дойде на власт, Библията казва, че той ще владее над десет други царе, които ще му предадат властта си: „Десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра. Те имат само една цел – да предадат на звяра своята сила и власт” (Откровение 17:12-13). През 2002 г. беше написан от Абу Канит ал-Шариф ал-Хасани от „Гайдинг Хелпър Фондейшън” (Guiding Helper Foundation) план за повторно установяване на халифата. Планът беше озаглавен „Планът за завръщането на халифата”. Съгласно този план един десетчленен съвет от „Помощник-халифи” ще помага на халифа в неговото управление. Тези помощници или членове на съвета наподобяват министрите в много от съвременните правителства.

През 2007 г. ал-Кайда в Ирак беше ангажирана с опити да установи собствен халифат. Както при плана на Хасани за халифат, така и ал-Кайда назначава десет министри, за които се казва, че ще управляват под ръководството на идващия халиф в Ирак. „Една сунитска въстаническа коалиция в Ирак обяви в понеделник назначаването на министър на образованието на така наречения 10-членен „ислямски кабинет” на групата, съставен през април като предизвикателство към Иракското правителство.”

И така, отново се изправяме пред поредната поразителна прилика между библейското пророчество и ислямската традиция. Макар за халифа на мюсюлманите да се казва, че ще управлява над съвет или над кабинет от десет души, за Антихрист ясно се казва, че ще управлява над десет „царе” или владетели, които му предават властта си. Аналогиите продължават да се разкриват. Сетихте ли си да добавите тази към своята графика на „растящата вероятност”?

ГЛАВА 24

И ДВАМАТА СА ИЗТОЧНИК НА СМЪРТ И ВОЙНА

В Данaил 11:37-38 откриваме, едно почти съвършено обобщение на исляма. Там четем за опитите на империята на Антихрист да установи своя закон, почитането на войнствен бог, незачитането правата на жените и насърчаването на ислямския зекят (задължителелна милостиня за джихада със злато и сребро), всичко това в един сбит пасаж. Този изумителен откъс сам по себе си би трябвало да е достатъчен, за да убеди и най-закоравелия скептик, че Библията е пророкувала идването на исляма.

Като един, който е предан на този войнствен бог, Антихрист, подобно на баща си дявола, е представен като причинител на смърт и разрушение. В Библията Сатана е описан като един, който притежава „властта на смъртта, тоест дявола” (Евреи 2:14).

И все пак, в Корана откриваме, че едно от имената на Аллах е ал-Мумит. Това се счита за едно измежду 99-те красиви имена на Аллах. То означава буквално „този, който притежава властта на смъртта, причинител на смърт, убиецът, този, който отнема живота или този, който унищожава живота”. Това название на Аллах почти съвпада с името, дадено на Сатана в книгата Откровение: „Те (демоните) имаха над себе си за цар ангела на бездната, който на еврейски се нарича Авадон (унищожителят), а на гръцки името му е Аполион” (Откровение 9:11).

Какво общо още имат сатана и Аллах? Почти всеки път, когато Библията говори за Антихрист, описанието идеално съответства на духа на исляма. Продължете да четете и ще видите.

ГЛАВА 29

И ДВАМАТА ОБЯВЯВАТ СЕДЕМГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА МИР

В исляма може да се открие дори седемгодишният договор за „мир,” за който говори Данаил. Съвпадение ли е това? Едва ли! След като се издигне на власт и като прелюдия към нашествието си в Израел, се казва, че Антихрист ще потвърди мирен договор с Израел за седем години: „Той ще потвърди завет с мнозина за една ‘седмѝца’” (Данаил 9:27). В контекста си този стих ни показва, че Антихрист ще „потвърди”, а не „установи” мирен договор, както обичайно се смята. Той може да потвърди мирен договор като Осло или Саудитския план и да ги поднови. Това е съществувало по-рано споразумение, което ще бъде възстановено отново с Израел за период от седем години. Обаче Библията разкрива също, че само след три години и половина Антихрист ще наруши този седемгодишен завет.

Както вече видяхме, Сатана – чрез ислямските пророчества – е подготвил мюсюлманите по света да приемат Антихрист като техния Месия – Махди.

Една ислямска традиция свързва възкачването на Махди с момента на едно финално споразумение за мир между арабите и римляните („римляните” тук трябва да се разбират със значение на християните или по-общо, западняците). Въпреки че това мирно споразумение е сключено с „римляните”, казва се, че то ще бъде постигнато чрез посредничеството на един евреин от свещеническото потекло на Аарон. Мирното споразумение ще бъде сключено за период от седем години: „Расулаллах [Мохамед] каза: ‘Ще има четири мирни споразумения между вас и римляните [християните]. Четвъртото споразумение ще стане с посредничеството на един човек, който ще бъде от потомците на Хазрат Харун [Почитаемия Аарон – брата на Моисей] и ще бъде прието за седем години’”. Друга хадиса говори за „царуването” на Махди по следния начин: „Той ще раздели имота и ще управлява народа чрез сунната на техния Пророк и ще установи исляма по земята. Той ще остане седем години, след което ще умре и мюсюлманите ще се молят над него”. „Махди ще изпълни земята с равенство и справедливост, тъй като е била изпълнена с потисничество и тирания, и ще управлява седем години.”

И така, седемгодишното управление на Махди е предшествано от седемгодишен мирен договор, за който се казва, че ще бъде сключен с един потомък на брата на Моисей, свещеника Аарон. Такъв потомък би бил Коен или свещеник. Само на свещениците е позволено сред евреите да извършват свещеническите задължения в храма. Това е важно, понеже договорът, който Антихрист ще предприеме с Израел, най-вероятно ще включва споразумение, с което се позволява на евреите да построят отново храма си.

Въпросът, който западните християни постоянно задават, е, как евреите ще построят отново храма, ако мюсюлманите заемат Храмовия хълм? Отговорът е, че ислямското пророчество предвижда това, но едва когато се появи Махди.

ГЛАВА 34

И ДВАМАТА РЪКОВОДЯТ ТУРСКО-ИРАНСКО НАШЕСТВИЕ

Кой въвежда Апокалипсиса – християните или мюсюлманите? Библията описва, че в Последните дни Израел ще се бие с една коалиция от различни народности, ръководена от Турция и Иран. В Захария 9:13 Господ заявява: „Ще възбудя децата ти, Сионе, против твоите деца, Яване”. В този откъс се вижда, че Израел воюва срещу Йония или Яван. В няколко Библии тази дума се превежда като „Гърция”. Но Йония/Яван е била просто провинция, разположена на западното крайбрежие на днешна Турция. Това е много важно, защото очевидният контекст на тази битка е завръщането на Христос: „Тогава Господ ще се яви над тях” и ще се бие заради тях. Следователно, в Последните времена, в момента, когато Исус се завърне, евреите (Сион) ще бъдат ангажирани с война с Турция (Яван). В Езекил 38 научаваме, че освен Турция, Иран също ще бъде ключов играч в нападението срещу Израел в Последните времена: „Персия… ще бъде с тях, с щитове и шлемове…” Персия е просто древното име на сегашен Иран. Вече виждаме, че в наши дни Иран вече заплашва Израел. Удивителното е, че ислямската традиция също съдържа пророчества, които обрисуват съвсем точно тези врагове да воюват срещу Израел през Последните времена. Разликата, както обикновено, е, че в ислямския разказ турците и иранците са представени като праведни и водени от Махди, докато евреите, както обикновено, са представени като нечестиви.

Едно ислямско пророчество говори за армия от мюсюлмани, носещи черни знамена с кредото на исляма, изписано през тях: “Няма друг бог освен Аллах, Мохамед е пратеника на Аллах.” Черното знаме винаги е било знамето на джихад. В това предание мюсюлманите тръгват на поход от Иран и се отправят към Израел, за да превземат Ерусалим за своя Махди. След като мюсюлманите завземат Ерусалим, се казва, че Махди ще използва Храмовия хълм за свое седалище на властта, от което ще управлява цялата земя.

Когато Мохамед се върнал от осемгодишното си изгнание от родния си град Мека, той имал със себе си армия от 10 000 мюсюлмани, които носели черните знамена на джихад. Върху тях била написана думата „наказание”. Подобно и Махди, когато нахлуе в Израел, ще бъде придружен от огромна армия, носеща черните знамена на джихад, които днес се виждат по всички видео материали за ислямския джихад и се развяват на всички мюсюлмански митинги по целия свят.

Но важната страна на традицията на черните знамена е, че двете нации, конкретизирани като придружаващи Махди, са Турция и Иран. Абдул Рахман ал-Уахаби в „Деня на гнева” пише: „Последната битка ще се поведе от мюсюлманските правоверни, идващи на гърба на коне… носещи черни знамена. Те ще застанат на източната страна на река Йордан и ще повдигнат война, невиждана дотогава на земята. Истинският Месия, който е ислямският Махди, ще срази Европа, ще поведе своята армия от селджукци [турци]. Той ще владее над света от Ерусалим, защото Мека ще е била разрушена”. Селджукската империя се е състояла от турци и е предшествала Османската империя. Тя обхващала района на Турция, Северен Иран, Сирия, Ирак, Южен Кавказ и Азербайджан. Много ислямски учени смятат, че Махди ще води армия от турци и ще владее над Израел.

Разяснявайки традицията на черните знамена, така нареченият „умерен” Шейх Кабани, любимецът на консервативните американци, заявява, че войските ще дойдат от областта на Иран: „Хадисите сочат, че черните знамена, идващи от областта на Хорасан [Иран], ще означават, [че] появяването на Махди е близо. Хорасан се намира в днешен Иран и някои учени твърдят, че тази хадиса означава, че черните знамена се появяват от Централна Азия, т.е. в посоката на Хорасан (Иран), след което появата на Махди предстои непосредствено”.

Забелязвате ли как „съвпаденията” продължават да се трупат? Но при Бога няма съвпадения, няма случайности и за щастие, няма изненади! Макар Библията да е пророкувала преди хиляди години, че Антихрист ще поведе армия от турци и иранци, ислямската традиция пък заявява, че техният Месиански Махди ще поведе армия от турци и иранци срещу Израел. Пророчеството предсказва разрушаването на Мека. Това би ни дало да прозрем в мисленето на родоначалника на исляма, дявола. Сатана знае, че Арабия ще бъде унищожена, и по-конкретно Мека. Аз ще разгледам това бъдещо пророкувано събитие в по-късните глави. Но за сега е необходимо да запомним, че не бива да се подценява познанието на Сатана за Библията. Библията заявява, че в Последните дни Сатана ще знае, че времето му е кратко (Откровение 12:12). Откъде той знае това? Какъв източник използва, за да открие тази информация? Отново, сатана знае и разбира библейското пророчество по-добре и от нас. Никога не подценявайте врага си, особено когато се подвизава наоколо от хиляди години.

ГЛАВА 41

И ДВАМАТА СА НАРЕЧЕНИ „СИН НА ЗОРАТА”

В Корана Аллах е описан като Господ на Зората и „носител на злото”. „Кажи: Търся прибежище у [Аллах] Господа на Зората от пакостите на злото, което Той [Аллах] е създал… от пакостното зло на Тъмнината, тъй като става много тъмно” (Коран 114:1-3, букв.пр. от англ. – бел.пр.).

Търсейки прибежище у Аллах, Господа на Зората (Утринната Звезда, Зорницата) от злите същества, които той е създал, напомня на това, което шаманите правят, за да прогонят злото. Същият този Син на Зората, на когото Библията приписва цялото зло, хаос и разрушение на земята: „Как си паднал от небето, ти Денице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите!” (Исая 14:12).

ГЛАВА 47

И ДВАМАТА ЖЕЛАЯТ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ИЗРАЕЛ

Независимо дали говорим за Антихрист, Махди или Иса (мюсюлманския Исус), можем да забележим, че всички те се целят конкретно в евреите и християните за своите кампании на терор. Въпреки това мюсюлманите бързо отговарят, когато ги обвинят в анти-семитизъм, че те не мразят евреите, а просто мразят ционизма. Обичам цитата от Мартин Лутър Кинг младши: „Ти заявяваш, приятелю мой, че не мразиш евреите; просто си ‘анти-ционист’. А аз казвам: нека истината закънти от високите планински върхове, да отекне през долините на Божията раззеленена земя: Когато хората критикуват ционизма, те имат предвид евреите – това е Божията собствена истина”. Ако само можеше повече от днешните водачи на така наречените „човешки права” да последват мъдростта на Кинг по този въпрос.

Ислямът предсказва участта на християните и евреите: „Махди ще предложи религията на исляма на евреите и християните; ако я приемат, те ще бъдат пощадени, в противен случай ще бъдат убити”. Векове преди исляма Библията предрича, че Сатана – чрез Антихрист – ще се прицели предимно в евреите и християните за смърт или обръщане във вярата по време на последното си царуване в терор – че Антихрист ще „воюва със светиите и ще ги убива” (Данаил 7:21). Апостол Йоан отразява видението на Данаил: „И му [на Антихрист] бе позволено да воюва против светиите и да ги победи” (Откровение 13:7). Йоан освен това разказва, че вижда Антихрист да излиза „от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие” (Откровение 11:7).

Интересно е, че мюсюлманският Месия изглежда съответства на библейския Антихрист, който, според исляма, ще избие евреите и жените. Не е чудно, че в исляма евреите и жените заедно следват Антихрист. Според исляма една от главните причини за завръщането на Исус е: „да обори евреите по спорния въпрос, че те са убили Исус. Обаче Исус ще ги убие, в това число и техния водач, Антихрист”. Исус също така няма „да зачита желанието на жените” (Данаил 11:37). „Неговите [на Антихрист] последователи, евреите, ще наброяват 70 000. [Тогава] Исус убива Даджал при портата Худ, близо до израелско, летище в долината ‘Ифик’. Ще настъпи последната война между евреите и мюсюлманите и мюсюлманите ще победят”.

Дали Сатана съвсем конкретно, с постоянство и упорито се цели в евреите преди и над всички останали? Да! Бог обича Израел, а каквото Бог обича, Сатана мрази. Освен това Исус обеща, че няма да се върне преди евреите да се утвърдят в земята си и докато не извикат: „Благословен идващия в името Господно” (Мат. 15:24). Това завръщане в Израел, като евреите заживяват в него, се подчертава от Исус и всеки пророк в Библията. Мнозина претендиращи, че са християни, са критични спрямо Израел и подкрепят установяването на палестинска държава; те твърдят, че никъде в текста на Новия завет нямаме указание за такава държава, наречена Израел. Обаче в Матей 10:23 Исус описва земята като Израел и тя ще бъде като такава точно преди Неговото завръщане. Сатана вярва, че с елиминирането на Израел той ще може да продължи съществуването си, за да царува в този свят и да отложи вечното си осъждение от Бога. Именно поради подобна причина Библията предупреждава за това в Последните Дни – евреите ще бъдат преследвани, за да бъдат унищожени. Анализирайки и изучавайки ислямската есхатология (наука за последните времена-бел.пр.), ние се сблъскваме с още един холокост, далеч по-лош от предишния, който настъпи по времето на нацистите. Говорейки за евреите, Аллах „хвърли вражда и ненавист” срещу тях (Коран 5:64). Те са описани като онези, които постоянно „разпалят огън за война и се устремяват по земята за развала” (пак там). Апологетите твърдят, че тези стихове са ограничени до конкретни исторически случки в кариерата на Мохамед. Ако е така, защо тези заповеди са предвидени за „до Деня на Възкресението (Съдния Ден – букв. от англ., бел.пр.)” (пак там)?

Това не е само временна заповед. Според ислямската традиция, евреите не само предприемат войни, а причиняват общи злини по земята. Аллах така се отвратил от евреите, че ги проклел и буквално превърнал много от тях в „маймуни и свине,” възлагайки им най-ниския „ранг” сред човечеството (Коран 2:65; 7:166, 5:60). Сред по-антисемитски настроените и обичащи да надигат глас мюсюлмани тези стихове са сред най-любимите. Мога да си спомня много истории от детството ми във Витлеем, когато тази отровна омраза към евреите ни биваше набивана в малките ни главички. Сещам се за един случай, когато с класа ми ходихме до зоологическата градина в Ерусалим. Хората, които разглеждаха, хвърляха цигари по една усамотена горила, която се беше научила да взима цигарите и да пуши. Нашият учител мюсюлманин ни каза, че тази горила сигурно първоначално е била от потомството на евреите.

ХИТЛЕР ОБИЧАЛ ИСЛЯМА

Днес обръщам поглед назад към това и се замислям за учението на нацистите. Същата нацистка идеология за „еврейската сган” сега се поучава из целия Среден изток. Въпреки това мюсюлманите твърдят, че Хитлер е бил християнин. Повечето хора на Запад днес не са достатъчно схватливи по отношение на историята, за да забележат, че Хитлер вероятно е бил обладан от Аллах, тъй като е предпочитал исляма пред християнството що се отнася до Германия. В мемоарите си Алберт Шпеер съобщава как Хитлер е излагал възгледите си върху християнството пред една арабска делегация, която била на посещение. Обсъждайки последиците от битката при Тур, когато Чарлз Мартел, германец, разбил настъпващата мюсюлманска армия, Хитлер обяснил надълго и нашироко: „Ако арабите бяха спечелили битката, светът днес щеше да бъде мохамедански. Защото тяхна е била религията, която вярвала в разпространението на вярата чрез меч и поробване на всички народи на тази вяра. Германците щяха да станат наследници на тази религия. Подобно вероизповедание би подхождало идеално на германския темперамент”. Хитлер казал, че завладяващите араби, поради расовата си непълноценност, в дългосрочен план щели да бъдат неспособни да се преборят с по-суровия климат и условията в страната. Нямало да бъдат в състояние да поддържат здрави местни жители и затова в крайна сметка не арабите, а ислямизираните германци щели да застанат начело на тази Мохамеданска Империя. Хитлер приключил тази историческа спекулация с думите: „Виждате ли, за наше злощастие имаме погрешната религия. Защо нямахме религията на японците, които считат жертвата за родината като най-висшето благо? Мохамеданската религия също би била много по-съвместима с нас отколкото християнството. Защо трябваше да бъде християнството с неговата кротост и слабохарактерност?”

Хитлер дори се научил на геноцид от исляма. Адолф Хитлер използвал така наречения днес „арменски холокост” като свой модел за още по-голям холокост. Османските турци разработили техники, които по-късно били използвани от нацистите, като например да струпат 90 души във вагон с вместимост 36 души и да ги държат заключени там дни наред – ужасени, гладуващи и често мъртви.

„Хитлер бил още по-впечатлен от начина, по който турците имали успех с геноцида. На 22 август 1939 г. Хитлер обяснил, че плановете му да нахлуе в Полша включвали сформирането на ескадрони на смъртта, които щели да изтребват мъже, жени и деца. Той попитал: ‘Кой, в крайна сметка, говори днес за изтребването на арменците?’” Хенрих Химлер, високопоставен нацист, заявил: „Нямам нищо против исляма, защото той учи мъжете в тази дивизия вместо мен и им обещава рая, ако се бият и бъдат убити в бой, една съвсем практична и привлекателна религия за войници”.

КОГАТО ПРОТИВОРЕЧИЯТА НЕ СА ПРОТИВОРЕЧИЯ?

Мюсюлманските апологети защитават репутацията на Корана като се позовават на миролюбивите стихове в опит да замажат анти-семитската реторика, която изпълва страниците на Корана. Точно за тази заблуда на змийския „раздвоен език” ни предупреждава Библията по отношение духа на Антихрист, а именно, че: „в мир ще погуби мнозина” (Данаил 8:25). И така, как Аллах заблуждава правоверните и притъпява вътрешната им съвест, за да пренебрегнат целия този мир в Корана? Аллах има скрит коз, вероятно както една отровна змия сменя старата си кожа; Коранът има Насх, херменевтично правило, което отхвърля толерантните и миролюбиви стихове, които ислямът счита за отживелица – Мансук. Ислямът се придържа към идеята, че откровението е постепенно, при което всеки път, когато човек попадне на стихове, които изглеждат противоречиви едни с други, по-новото откровение отменя или анулира по-старите. Всеки, който е израсъл и с най-малкото ислямско образование, разбира това. В ранната кариера на Мохамед като лъжепророк той се опитвал да говори мило за евреите, за да ги спечели, но когато захарта не сполучили, той прибегнал към силно горчивия оцет, който съставлява преобладаващата част от проклятията и осъждението срещу евреите.

Мюсюлманските апологети биха отрекли всичко, когато говорят на английски, включително и това правило. Ако законът за отменянето не съществува, тогава защо на мюсюлманите не е позволено да пият вино, особено след като Коранът го позволява? Въпреки това, всеки мюсюлманин от младостта си е поучаван, че това е един отменен стих. Мохамед е трябвало да намери начин, за да си промени мнението. Как иначе би обхванал всичките противоречия? Отговорът е съвсем прост – те не са противоречия, а са били отменени.

Анти-семитизмът в исляма не се ограничава с Корана; той намира още по-пълно изражение в позорните Хадиси относно последното избиване на евреите. Следният свещен текст се повтаря неспирно в джамиите из целия Среден изток: „Последният час няма да настъпи, докато мюсюлманите не започнат да воюват с евреите и мюсюлманите ще ги избиват, докато евреин не се скрие зад камък или дърво и камъкът или дървото не кажат: ‘О, правоверни мюсюлманино или слуга на Аллах, зад мен има евреин; ела и го убий’”.

Враждебността на исляма към евреите е съществувала от самото му начало и все пак за тази враждебност днес са обвинявани евреите заради това, че са основали Нацията на Израел и са станали причина за „палестинското тежко положение”. Днес все повече се шири мнението, че ако Израел престане да съществува, тогава евреите най-накрая ще бъдат оставени на мира. Ако това е така, тогава защо са били извършени толкова много масови избивания срещу евреи от страна на мюсюлманите още преди основаването на държавата Израел? Ислямът изпълва мюсюлманските сърца с ненавист, която произлиза от самото дъно на ада. Помислете върху думите на Хасан Насрала, ръководителя на „Хизбула”: „Ако те [евреите] се съберат всички в Израел, това ще ни спести усилията да ги преследваме по целия свят”.

КОГАТО СМЕЛИТЕ СА СТАРХЛИВЦИ

И така, няма значение дали евреите не са влизали никога в земята си или са основавали държава. Насрала продължава: „Ако претърсим целия свят за човек по-страхлив, презрян, слаб и с неустойчива психика, ум, идеология и религия, няма да намерим никой, който да се сравни с евреина. Забележете, не казвам израелтянина”. Да наречем евреина страхлив и слаб едва ли отговаря на истината. Ясно си спомням една конкретна проява на насилие в собственото ми село в Бейт Сахур – Витлеем, когато бях тинейджър. Всички носехме ножове и тояги, след  като бяхме чули една революционна песен от „Гласа на палестинското радио” за демонстрациите от предишната вечер. Те бяха пели песни, обявяващи евреите за страхливци, понеже са избягали от камъните. Въпреки това, когато хвърляхме по тях камъни, израелските войници свалиха пистолетите си и тръгнаха към нас с палки, никога няма да забравя тяхната храброст – десетки евреи се приближаваха към стотици мъже. Аз раних един от тях почти смъртоносно. И макар да беше тежко ранен – повален на земята, а на главата му зееше дълбока отворена рана – той пак се изправи. В онзи ден се запитах за песента, която твърдеше, че евреинът е страхливец. Чудех се защо камъните, които хвърляхме, не го накараха да побегне – нали беше страхливец? Всеки път, когато евреите се опитваха да покажат, че не желаят да използват ексцесивна сила срещу нас, макар че със сигурност можеха да го направят, ние смятахме това за страхливост. Не след дълго започнах да осъзнавам, че всъщност ние, които стояхме зад децата, бяхме истинските страхливци.

Ние мразехме евреите, точка. Не само ционистите, както твърдяхме. „Мюсюлманската Студентска Асоциация на Калифорнийския университет на Лос Анджелес” пред американците заявява, че мразят единствено ционизма, и все пак на арабски те припяват пред Израелското консулство „Смърт на евреите”.

И СТРАХЛИВЦИТЕ СА СМЕЛИ

Днес ислямът и мюсюлманският свят са несъмнено единствената най-антисемитски настроена сила на земята. Палестинците в частност използват апокалиптичния модел като основа за голяма част от действията си срещу Израел. Шейх Ибрахим Махди, бившият официално назначен имам на Палестинската власт, заяви съвсем ясно: „Решителната битка ще бъде в Ерусалим и околностите му: ‘Възкресението на мъртвите няма да настъпи, докато не започнете да водите война срещу евреите…’” Не се казва: „Защитавайте се срещу евреите” а „да водите война срещу евреите”. Мюсюлманите вярват, че това последно избиване ще бъде една нападателна битка. Не забравяйте това. Разгледайте следния откъс от една „проповед” на същия Шейх Махди:

„О, Аллах, приеми нашите мъченици в най-високите небеса…
О, Аллах, почерни деня на евреите…
О, Аллах, изтреби евреите и техните поддръжници…
О, Аллах, издигни знамето на джихад по земята…”

Докато светът трепетно очаква и вярва в мирното съвместно съществуване на еврейския и палестинския народи, самите религиозни водачи на палестинския народ – с пълната подкрепа и одобрение на политическото ръководство – постоянно надигат глас за друго окончателно решение. Както мароканският духовен служител ал-Магили (починал 1505 г.) е казал: „Обичта към Пророка [Мохамед] изисква омраза към евреите”.

ГЛАВА 49

НАШИЯТ МЕСИЯ Е ТЕХНИЯТ АНТИХРИСТ И ТЕХНИЯТ МЕСИЯ Е НАШИЯТ АНТИХРИСТ

И така, видяхме, че ислямският Месия съвпада с библейския Антихрист и нещата стават дори още по-лоши. Като мюсюлманин, бях учен, че мъжът, когото християните вярват, че е Месията – този, който ще се завърне от небето, за да защити нацията на Израел – е Антихристът на ислямската есхатология (наука за Последните Времена – бел.пр.). Антихристът е познат като ад-Даджал, който твърди, че е божественият Месия и ще се бие на страната на евреите. Видяхме как ислямското определение за Антихрист включва това, че той ще води 70 000 евреи и християни в битка с Иса, мюсюлманския Исус, който ще убие Антихрист в Луд. Наистина, Сатана не остава и педя земя непокрита.

Както християните са предупреждавани непрекъснато да не следват лъжепророци и лъжливи месии, така и мюсюлманите са били предупреждавани да не се поддават на „измамните” сили на Даджал. За него се казва, че е голям измамник, който ще има чудодейни сили и временно ще има власт над цялата земя: „Пророкът ни предупреждаваше, че през Последните Дни ще има някой, който ще заблуди цялото човечество. Даджал ще притежава власт над този свят. Затова мюсюлманите трябва да са внимателни да не обикнат този свят в сърцето си, за да не изоставят религията си и да Го последват. Той ще може да изцелява болните, помахвайки с ръка над тях, както правеше Исус, но чрез тази заблуда Даджал ще подведе хората надолу по пътя към ада. Следователно Даджал е лъжливия Месия или Антихрист (Масих ад-Даджал). Той ще претендира, че е Месията и ще заблуди хората като им показва изумителни сили”. „…Даджал ще каже на арабски бедуин: ‘Какво ще си помислиш, ако възкреся отново  пред теб баща ти и майка ти? Ще засвидетелстваш ли, че аз съм твоят Господ?’ Бедуинът ще каже: ‘Да.’ Тогава двама дяволи ще приемат външността на неговите баща и майка и ще кажат: ‘О, синко, последвай го, защото той е твоят господ.’” Заблудителните знамения на Даджал целят да накарат хората да повярват, че действително той е техният „господ”. Мюсюлманският апологет Абу Амина Билал Филипс, е казал за Даджал, че той „ще претендира, че е божествен”. Мюсюлманските учени повсеместно са единодушни с Филипс. Поради факта, че Даджал според ислямската традиция е лъжливият еврейски Месия, който твърди, че е Бог, мюсюлманите вярват, че следователно Даджал ще твърди, че е и Исус Христос по име, и Всемогъщия Бог.

Като мюсюлманин, винаги бях учен, че Даджал ще бъде евреин. Ако отидете в ислямските книжарници ще откриете десетки книги, предупреждаващи мюсюлманите за идващия зъл еврейски Антихрист. „Появата на Даджал, Еврейския Цар” от Матлуб Ахмд Казми се продава много добре. Имам Шейх Ибрахим Махди на Палестинските власти е изразил ислямското виждане относно очакването на еврейския народ доста добре в една от своите проповеди: „Евреите очакват лъжливия еврейски Месия, докато ние очакваме с помощта на Аллах… Махди и Исус, мир да бъде на него. Чистите ръце на Исус ще убият лъжливия еврейски месия. Къде? В град Лод, в Палестина. Палестина ще бъде, както е била и в миналото, гробище за ‘нашествениците’”.

Много прокламиращи палестински християни, като Самюел Шахид, твърдят, че Даджал ще бъде „въплъщение на еврейската надежда и копнеж. Неговата армия ще бъде набрана изсред евреите”. Тъжното е, че много християни на Запад вярват, че Антихрист е евреин. Истинският Исус от Библията обаче действително ще дойде като божествен защитник на Израел и Неговите хора като духовните деца на Израел, християните. Можем да видим, че стратегията на сатана е да заслепява умовете на мюсюлманите, за да може, когато истинският Исус се завърне, те да бъдат вече подготвени да го отхвърлят като велик измамник и лъжлив еврейски Месия.

Най-малко шестстотин години преди ислямът изобщо да съществува еврейските пророци и еврейските апостоли са описали събитието на завръщането на Исус в Израел, сразявайки враговете му и спечелвайки най-накрая пълно приемане сред еврейския народ: „В онзи ден (Господ) ще потърси да изтреби всички народи, които идват против Ерусалим. А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излея дух на благодат и моление; и те ще погледнат към Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него, както някой плаче за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, както някой скърби за първородния си” (Захария 12:9, 10). „И така целият Израел ще се спаси, както е писано: ‘Избавител ще дойде от Сион; Той ще отстрани нечестията от Яков’” (Римляни 11:26).

Когато Исус се завърне, „за да изтреби всички народи, които идват против Ерусалим”, той ще присъства физически в Ерусалим. По това време се казва, че онези евреи, които са живи в Израел, ще осъзнаят, че Той е Този, „Когото прободоха; и ще плачат за Него”. Така признанието за Исус като истинския еврейски Месия и божествен Спасител ще изпълни сърцата им и „така целият Израел ще се спаси”. Но това ще послужи единствено, за да затвърди подозренията на мюсюлманите. Това ще бъде доказателство, че той е Даджал!

Мюсюлманите очакват евреите да признаят Даджал като техен божествен еврейски Месия, като по този начин в ислямското мислене Исус от библейската традиция ще изпълни три основни мюсюлмански очаквания относно Даджал. Очевидно, тези традиции ще бъдат използвани от Сатана не само за да не допусне мюсюлманите по земята да приемат истинския Исус, когато дойде, но и буквално да ги надъха със сили да Го нападнат.

Ислям, пророчество и Библията <<назад><напред>> Христовите войни с мюсюлмански нации