КАКВО УЧИ ИСЛЯМЪТ ЗА СПАСЕНИЕТО?

д-р Джон Анкербърг, д-р Джон Уелдън

Тъй като Коранът [1] учи, че „Истинската религия с бог е ислямът” [2] за мюсюлманите това означава, че спасението се постига само чрез покорство към ученията на Аллах. Следователно спасението в исляма изисква човекът да бъде част от ислямската вяра. „Който пожелае друга религия освен исляма, тя няма да му се приеме; в отвъдния свят той ще бъде сред губещите”. [3] По този начин: „Но онези, които не вярват и умрат неверници — върху тях ще остане проклятието на бог и на ангелите заедно с това на хората; вечно ще пребивават там; наказанието за тях няма да се смекчи; нито ще им се даде отсрочка”. [4] повече…

ДАЛИ ВСИЧКИ РЕЛИГИИ ВОДЯТ ДО БОГА?

Вероятно много пъти сте чували хора да казват, че всички религии водят до Бога. Тази идея се нарича религиозен плурализъм (съвместителство). Хора, които твърдят това, често приемат всичко за религия. Изглежда, че не изключват нищо. В резултат от това те казват, че всички накрая ще идем при Бога, независимо в каква религия сме били. Дори понякога не става дума за религии – просто за вяра, че всички ще бъдат спасени, независимо от това какво вярват. Но заедно с такова изказване възниква проблем: различните религии имат различни идеи за Бог. Някои виждат Бог духовно, други повече физически, а някои религии нямат Бог. Някои имат много богове, някои само един, а други нямат богове. Някои хора даже не искат да стигнат до Бога, значи те няма да харесат идеята, че ще идат при Него, независимо, че не са искали. Друг проблем, който възниква, е че всяка религия си има своята идея за спасение. За някои тя е нищо, небитие, елиминация на лично съзнание. За други е вечност с лично съзнание. Някои учат, че спасението е чрез дела, а Евангелието ни учи, че спасението е по милост и е дар от Бога. Трудно е да се види как различни учения могат да водят в една и съща посока. Ако някой казва „Всички религии водят до Бога” ние можем да попитаме: „Как знаеш? Опитал ли си всичките и намери ли Бог накрая на всяка една?”

Ако човек използва само логиката, без да има големи познания, ще знае, че религиозният плурализъм не може да бъде толериран. Да се игнорира съществената разлика между религиите, която всъщност ги разделя е обида за уникалността на световните религии. Всяка религия има своето учение, което е напълно различно от останалите и има различни възгледи за Бога. Има своя институция, храм, книги, идеи и последователи, наречени по името на своя бог. Посветените им последователи не правят компромиси и не биха се съгласили да приемат това, в което другите вярват. Тези, които правят компромиси, не са истински последователи, независимо дали са мюсолмани, будисти или християни. Така например мюсюлманският бог и библейският Бог представляват две различни и противоположни концепции за Бога.

Как Бог, Който е съвършен, може да е създател на противоречиви съобщения и учения, които са контрастни и в конфликт помежду си? Такъв бог, който води хората в противоположни направления и има различни идеи за „спасение”, би трябвало да е един непостоянен и объркан бог или по-точно – лъжец, който има за цел да подвежда хората. Дали ще намериш един и същи Бог накрая на всяка „пътека на спасение”?

ПЪТЯ ДО БОГА МИНАВА ПРЕЗ ХРИСТОС

Когато си изгубил пътя и не знаеш кой път да избереш, иди при думите на Божието Слово:

Аз Съм пътят, истината и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен (Йоан 14:6).

Аз Съм вратата; ако някой влезе през Мен, ще бъде спасен (Йоан 10:9).

Който не влиза през вратата на кошарата, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник (Йоан 10:1).

Който слуша Моето учение и вярва в Този, Който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот (Йоан 5:24).

Когато не знаеш кое е истина, вслушай се в предупреждението на апостол Павел:

Никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста…

Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца (1Йоан 2:22,23).

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината  и на заблудата (1Йоан 4:1-6).

От по-горните стихове става ясно, че духът на Антихриста:
1. Отрича,  че Исус е Христос (Месията).
2. Отрича, че Исус Христос  е дошъл в плът.
3. Отрича, че Исус е Сина.
4. Отрича взаимоотношенията между Отец и Син.

Как да знаем дали едно учение е от Бога? Преди всичко трябва да изучаваме Библията, за да можем да разпознаваме духа на лъжата от духа на истината. Тя ни учи, че ако едно учение не изповядва Исус Христос като Господ и Спасител, и единствения Ходатай между Бога и човеците, то е лъжливо. Има само една личност, която се крие зад многото лъжливи религии и тя е дяволът – богът на този свят. Той е създал всяка една от тях с една единствена цел –  да отклонява хората от истинския път, за да ги води към погибел.

Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват – за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос… (2 Коринтяни 4:3,4).

Има само един път до Бога и той минава през Исус Христос!

 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим (Деяние на апостолите 4:12).

 

КАК МОЖЕ ЧОВЕК ДА СЕ СПАСИ С МОЛИТВА, ПОСТ И ДАВАНЕ?

Абу Аталах

Скъпи приятелю,
Зададе страхотен въпрос: Как може човек да се спаси с молитва, пост и даване? Това наистина е важен въпрос. Колко молитви и даване са ни нужни през целия ни живот за всичките грехове, които сме извършили? В Деня на страшния съд ще бъдем ли сигурни, че сме направили достатъчно добри дела, за да влезем в небето? Теоретично мислите ли, че ще можем да кажем на Бога: „Аз съм извършил всички добри дела, които Си искал от мен, затова трябва да вляза в небето”?

Аз имам много приятели мюсюлмани и никой от тях не можа да каже това за себе си. Дори пророкът на исляма се позовава на този факт. В Сахих Букари 8:537 се казва: „Аллах ще каже (на Адам): „Изведи хората от огъня”. Адам ще каже: „Кои (колко) са хората от огъня?” Аллах ще каже: „На всеки 1000 (извади) 999”. В друг хадис се казва: „99 на всеки 100”. Дори в Корана се казва: „Ако Бог трябваше да накаже хората за грешните им дела, нямаше да остане и едно създание на земята” (16:61/64). И както виждаш, приятелю, не сме далече един от друг по тази точка. 

Мартин Лютер, основателят на протестантската църква, се е борил със същия въпрос. Той казва: „Колкото повече добри дела върша, толкова по-виновен се чувствам”. Той се опитвал да извърши всички добри дела, които могъл, но разбрал, че все не е достатъчно. 

Сигурен ли си, че ще отидеш на небето? Сигурен ли си, че си направил достатъчно добри дела, така че ако сега дойде краят на света, ще бъдеш готов? Това е доста страшна мисъл за всеки от нас.

Ще ви споделя една история. Един млад мъж си живеел според собствените си желания и съгрешавал спрямо Бога и другите. Той се наслаждавал на греховните удоволствия на живота. След известно време животът му изгубил смисъл и той трябвало да плаща за живота на грях, който водел. Бил уморен от този живот. Дори физически плащал последствията от това, което бил извършил. Имал приятел, който водел добър живот далече от греха. И така той решил да го посети. Когато се срещнал с приятеля си, бил много уморен и разочарован от живота. Обяснил му, че животът му се е сринал. Чувствал се объркан и грешен. Страхувал се какво може да му донесе бъдещето. Всичко това му причинявало болка и много безсънни нощи. И попитал приятеля си: „Ти си добър човек, пазиш се от грях. Какви добри дела мога да направя, за да си платя за всичките досадни грешки, които съм допуснал в живота си? Колко трябва да дам на Бог, за да поискам прошка за греховете си?” Искал да успокои съвестта си; искал да си купи мир за сърцето и ума си. Приятелят му му подал чаша студена вода, за да утоли жаждата си. Но преди да му даде питието, той взел мастилена химикалка и капнал малко мастило във водата. Младежът застанал разгневен и казал: „Няма да пия от тази чаша. Защо направи това? Искаш да ме отровиш и да ме убиеш ли? Мислех си, че си ми приятел. Дойдох при теб за съвет”. Приятелят отговорил: „Не, не исках да те убия, а исках да отговоря на твоя въпрос дали могат добрите дела да ти купят спасение от Бога. Ти отказа да пиеш тази вода, защото сложих мастило в нея. А същевременно молиш Бога, Святия (Ал Кудоос), да приеме твоя живот на грях и зли дела и мисли, които са отровили живота ти”. Така той разбрал какво иска да каже приятеля му. Покаял се смирено и помолил Бог, Който може да прости всичките му грехове, да очисти сърцето му. Не можел да направи нищо, за да плати за спасението си. 

Библията потвърждава този факт: 

 „Тогава що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак, защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. Както е писано: „Няма праведен ни един; няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма ни един”. „Гроб отворен е гърлото им; с езиците си ласкаят”. „Аспидова отрова има под устните им”. „Техните уста са пълни с клевета и горест”. „Нозете им бързат да проливат кръв; опустошение и разорение има в пътищата им; и те не знаят пътя на мира”, „Пред очите им няма страх от Бога”. „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога” (Римляни 3:9 -18, 23.)

Спасението е безплатен дар от Бога. Всичките добри дела на света не стигат, за да ни спечелят спасение. В Библията се казва: „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ” (Римляни 6:23). Казва се още: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой” (Ефесяни 2:8-9).  

Какво трябва да направим? Абсолютно нищо. Просто приеми този дар и кажи: „благодаря”.

Специални благодарностина д-р Джон Анкербърг за разрешението му да публикуваме тази статия на нашия уебсайт. Можете да посетите сайта му: http://www.jashow.org